BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ Sáu, 28/05/2021 | 16:27

Ngày 28/5/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh ra Nghị quyết số 159/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Theo đó:

1. Công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử. Cụ thể như sau:

2. Danh sách 50 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm các ông, bà sau:

 

Viết bình luận mới