BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Lá phiếu xây dựng đất nước

Thứ Hai, 17/05/2021 | 17:28

Ủy ban Bầu cử của tỉnh cơ bản đã chuẩn bị tất cả các điều kiện, sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5.

Khi đến điểm bỏ phiếu, cử tri xuất trình thẻ cử tri để nhận phiếu bầu. Ảnh: N.Q

Công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang được tiến hành khẩn trương gấp rút hoàn thành, tạo tiền đề để cuộc bầu cử vào ngày 23/5 - Chủ nhật tuần này thành công. Thông qua bầu cử, cử tri sẽ chọn ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Bầu cử là cơ sở pháp lý cho việc hình thành ra các cơ quan đại diện cho quyền lực nhà nước. Thông qua lá phiếu bầu, công dân có điều kiện thể hiện quyền “làm chủ”, nhất là trong việc lựa chọn ra những người đại diện cho tiếng nói, cho lợi ích của mình.

Quyền ứng cử và quyền bầu là những quyền chính trị cơ bản của công dân. Theo Điều 2, Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp năm 2015: “Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND các cấp theo quy định của Luật này”.

Trách nhiệm với lá phiếu, tìm hiểu, cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn người mình tín nhiệm, tin cậy bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương là góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quốc hội, HĐND hoạt động có hiệu quả hay không phụ thuộc phần lớn vào chất lượng ĐBQH và đại biểu HĐND. Để chọn được “viên ngọc” xứng đáng thì không thể không nói đến tinh thần, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân thông qua việc đi bỏ phiếu.

Trong tiến trình bầu cử, công dân đã thể hiện quyền làm chủ của mình từ giai đoạn giới thiệu người ứng cử, tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử. Và đến ngày trọng đại 23/5, một lần nữa 611.723 cử tri toàn tỉnh Bạc Liêu thực hiện quyền của Nhân dân qua từng lá phiếu.

N.Q

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.