Các hội quần chúng: Cần chủ động, sáng tạo trong hoạt động

Thứ Tư, 11/10/2017 | 16:38 G10T+7

Toàn tỉnh hiện có 394 tổ chức hội (trong đó, cấp tỉnh 40 hội; cấp huyện 50 hội; cấp xã 304 hội), với tổng số hơn 360.000 hội viên. Nhìn chung, các tổ chức hội luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách và quy định của pháp luật, hoạt động theo đúng Điều lệ Hội quần chúng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ban đại diện Hội Người cao tuổi thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi) thăm hỏi sức khỏe người cao tuổi. Ảnh: H.L

Làm tốt công tác tư vấn, phản biện

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng về tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh; luôn có những cơ chế, chính sách liên quan đến công tác hội phù hợp với yêu cầu hoạt động của từng cấp hội và tình hình thực tế địa phương. Việc cho phép thành lập mới các tổ chức hội luôn xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên và nhân dân.

Các tổ chức hội cũng đã phát huy tốt vai trò trong việc tập hợp, động viên, giáo dục hội viên, phát huy tích cực trong tư vấn, phản biện trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương; chấp hành việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức hoạt động gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Tuy nhiên, tổ chức, hoạt động của các hội quần chúng còn những hạn chế, bất cập như nội dung, phương thức hoạt động chậm được đổi mới, chưa đáp ứng nhu cầu chính đáng của hội viên. Một số hội quần chúng hoạt động còn mang tính hình thức; quản lý lỏng lẻo, thiếu khoa học; còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, chưa năng động trong việc vận động nguồn xã hội hóa kinh phí hoạt động; trình độ, năng lực của một số cán bộ hội còn bất cập, chủ yếu là kiêm nhiệm, lớn tuổi. Một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để các hội quần chúng hoạt động hiệu quả.

Phát huy vai trò cán bộ, đảng viên trong hội quần chúng

Để các hội luôn chủ động, sáng tạo trong hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, thiết nghĩ trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện để các hội quần chúng hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và tuân thủ pháp luật. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên là hội viên trong các tổ chức hội; các cấp chính quyền và các ngành chức năng tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hội quần chúng; kịp thời phổ biến, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về tổ chức và hoạt động của hội; quan tâm hướng dẫn, kiểm tra và tạo điều kiện cho các hội quần chúng thành lập và hoạt động tuân thủ pháp luật, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí, đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ hội, đáp ứng nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của quần chúng nhân dân.

Mặt khác, bản thân từng tổ chức hội cần chủ động trong việc củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt; tích cực đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đoàn kết, tập hợp hội viên, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và cộng đồng; vận động hội viên gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tích cực tham gia thực hiện các mặt công tác xã hội.

Trần Doãn Cầm

(Ban Dân vận Tỉnh ủy)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%.