Hiệu quả từ thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khóm, ấp

Thứ Hai, 06/04/2020 | 17:22

Thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khóm, ấp, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện và đạt được kết quả tích cực. Với việc phát huy vai trò của chi bộ khóm, ấp trong việc nhanh chóng đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chủ trương nhất thể hóa chức danh này đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở từng địa bàn dân cư.

Khắc phục nhiều hạn chế

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến nay toàn tỉnh có 419/518 khóm, ấp đã thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khóm, ấp. Trong đó, TP. Bạc Liêu 66/67 khóm, ấp; huyện Hòa Bình 67/68 ấp; huyện Đông Hải 81/84 ấp, TX. Giá Rai 65/71 khóm, ấp; huyện Phước Long được 53/78 ấp; huyện Hồng Dân 45/71 ấp và huyện Vĩnh Lợi 42/69 ấp.

Cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu bầu chức danh Trưởng ấp Phước Thạnh I (xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi) nhiệm kỳ 2019 - 2022. Ảnh: X.T

Ở những nơi đã thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khóm, ấp, đến nay, về cơ bản đã khắc phục được những hạn chế trước đây như: công tác phối hợp giữa bí thư chi bộ và trưởng khóm, ấp đôi khi không thống nhất, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của khóm, ấp; vai trò của chi bộ đối với nhiệm vụ chính trị của khóm, ấp đôi khi mờ nhạt, chưa phát huy hết vai trò của người đứng đầu chi bộ. Nhiều khi nghị quyết của chi bộ không sát và bao quát hết tình hình thực tế ở địa bàn khóm, ấp; có lúc lại chưa kịp thời trong việc nắm tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, cũng như trong giải quyết, xử lý những vấn đề phát sinh tại địa bàn dân cư…

Bên cạnh đó, ở những nơi khi chưa thực hiện nhất thể hóa chức danh này, việc phối hợp giữa bí thư chi bộ và trưởng khóm, ấp có lúc chưa được đồng thuận cao. Nhất là đối với những nơi trưởng khóm, ấp chưa là đảng viên, quá trình lãnh đạo của chi bộ còn gặp nhiều khó khăn, việc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, bí thư chi bộ đối với trưởng khóm, ấp không cao; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước gặp trở ngại.

Hiệu quả rõ nét

Theo lãnh đạo các địa phương, hầu hết các khóm, ấp thực hiện việc nhất thể hóa bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khóm, ấp đều phát huy hiệu quả nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đội ngũ cán bộ ở khóm, ấp; đồng thời, khẳng định được vị trí, vai trò thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành và là đầu mối quan trọng để truyền tải những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến Nhân dân.

Ở huyện Hòa Bình, đã có 67/68 ấp thực hiện xong việc nhất thể hóa chức danh này. Đồng chí Mai Cẩm Giang - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hòa Bình cho biết: “Một người đảm nhận cả hai chức danh bí thư chi bộ và trưởng ấp thì khối lượng công việc rất nhiều, do đó trong công tác cán bộ, cấp ủy cơ sở đã lựa chọn, cơ cấu, bố trí nhân sự hợp lý, ngoài tiêu chuẩn theo quy định cần ưu tiên những đồng chí có kinh nghiệm, nhiệt tình, trách nhiệm, khách quan trong thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, cần động viên, sắp xếp nhiều đồng chí dôi dư một cách hợp lý”.

Từ sự chủ động, quyết tâm cao nên đến cuối tháng 12/2019, toàn huyện Hòa Bình đã thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp đạt 67/68 ấp, chiếm 98,52% (chỉ còn lại một ấp đang chờ sắp xếp để bố trí đạt 100% theo kế hoạch). Kết quả này cho thấy cấp ủy các cấp đã có sự chỉ đạo chặt chẽ, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Chất lượng hoạt động của chi bộ, đảng viên được nâng lên, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy từ cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giảm được đáng kể số lượng người hoạt động không chuyên trách ở các ấp; hầu hết các công việc của ấp đều được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời trên từng lĩnh vực…

Tuy vẫn còn những khó khăn hạn chế nhất định, song, với sự nỗ lực cao của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh và sự đồng thuận cao của Nhân dân, tin chắc rằng việc thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khóm, ấp sẽ đạt mục tiêu đề ra ở 100% khóm, ấp trong tỉnh trong năm 2020 này.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.