Huyện Hòa Bình: Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền

Thứ Sáu, 09/02/2018 | 17:03 G2T+7

Năm 2017, chính quyền các cấp huyện Hòa Bình đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận chính quyền phù hợp với tình hình thực tế, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Lãnh đạo các cấp, các ngành, đoàn thể tăng cường đối thoại trực tiếp với dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, chống những biểu hiện gây phiền hà cho nhân dân.

Lãnh đạo UBND huyện Hòa Bình trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Dân vận khéo năm 2017. Ảnh: X.T

Các cấp ủy, chính quyền huyện đã có nhiều giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, làm chuyển biến tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức về triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện Kết luận 114/KL-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp. Cùng với đó là phát huy vai trò trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân vận của Đảng, gắn công tác dân vận của cấp ủy Đảng với công tác dân vận chính quyền. Công tác cải cách thủ tục hành chính được chú trọng thực hiện theo đúng trình tự tư pháp, bảo đảm thời gian, quy trình, nâng cao chất lượng giải quyết công việc, không gây phiền hà, sách nhiễu, khó khăn cho tổ chức, cá nhân.

Những việc làm trên bước đầu đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các thủ tục hành chính được rà soát đảm bảo rõ ràng, đơn giản, công khai, thuận lợi cho doanh nghiệp và công dân đến làm việc. Bộ phận một cửa tiếp tục được duy trì ở huyện và các xã, thị trấn, đáp ứng yêu cầu giao dịch của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, huyện Hòa Bình không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Hàng tháng, lãnh đạo UBND huyện đều duy trì việc tiếp công dân, trực tiếp trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những bức xúc của nhân dân. Quan tâm chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp cụ thể, bám sát thực tiễn các nội dung, vụ việc nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết kịp thời những vướng mắc ngay từ cơ sở.

Việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đó là kiện toàn Ban chỉ đạo; xây dựng kế hoạch công tác, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo; xây dựng kế hoạch giám sát, kiểm tra việc triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

Nhiều hình thức tuyên truyền, vận động như: niêm yết các nội dung tại trụ sở UBND xã, thị trấn hoặc nhà văn hóa ấp; thông báo qua hệ thống loa truyền thanh, họp dân, tiếp xúc cử tri… Chính quyền công khai, minh bạch về chủ trương, chính sách, đảm bảo dân chủ, kịp thời các phương án quy hoạch, kế hoạch thực hiện, chế độ chính sách, đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án… để nhân dân theo dõi, giám sát và thực hiện. Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án đối với sự phát triển của địa phương.

UBND huyện đã chỉ đạo triển khai phong trào thi đua Dân vận khéo gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều công trình, phần việc cho công tác an sinh xã hội, xây dựng các công trình giao thông nông thôn đã góp phần tích cực cho công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở.

Năm 2018, huyện Hòa Bình đẩy mạnh công tác dân vận, phát huy trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đồng thời tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân; tổ chức cho doanh nghiệp đối thoại với chính quyền các cấp và một số ngành huyện; hướng dẫn rà soát hương ước, quy ước ấp, khu dân cư và quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu các cơ quan chính quyền với công dân.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông; riêng miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Từ trưa và chiều ở Bà Rịa Vũng tàu có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng ven biển mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; ven biển các tỉnh Tiền Giang, Bế Tre, Trà Vinh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sâu trong đất liền các tỉnh miền Đông có gió giật mạnh cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, vòi rồng. Độ ẩm từ 65 - 98%.