Trường Chính trị tỉnh: Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 20

Thứ Tư, 22/08/2012 | 19:26 G8T+7

(BL-XT) Ngày 21/8/2012, trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp hoàn chỉnh Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 20. Có 60 học viên là cán bộ các sở, ban ngành tỉnh và các huyện, thành phố trong tỉnh dự học.

Tại lớp học này, các học viên được trang bị những kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước CHXHCN Việt Nam, kiến thức về quốc phòng - an ninh và kiến thức về kỹ năng lãnh đạo quản lý. Qua đó, vận dụng vào thực tiễn để giải quyết những vấn đề trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong tình hình mới.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Trời nắng.