Chủ trương mới - Chính sách mới

  • Lãi suất vay mua nhà ở xã hội năm 2017
  • 17:30 23/01/2017
  • Ngày 13/1/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 48/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định nhằm mục đích mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Cụ thể:
  • Đề xuất quy định mới về tuyển dụng công chức, viên chức
  • 10:05 21/01/2017
  • Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Trời nắng.