Cùng bàn luận

Giáo dục liêm chính cho cán bộ

Thứ Sáu, 15/09/2017 | 17:47 G9T+7

Mới đây, trong phiên họp toàn thể, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội xem xét dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung, các thành viên dự họp đã đồng thuận với việc đưa nội dung giáo dục liêm chính vào hệ thống nhà trường để giảng dạy cho học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức.

Mục đích của việc này là nhằm xây dựng nhân cách, đạo đức, lối sống và văn hóa chống tham nhũng cho mỗi người cả trước và trong khi họ làm cán bộ. Nội dung giáo dục được quy định thành một điều luật, trong đó xác định: “Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng và cơ quan quản lý cơ sở giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng có trách nhiệm tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc giảng dạy về liêm chính...”. Tuy vấn đề này chưa được áp dụng ngay vì dự luật phải chờ Quốc hội thông qua, nhưng đây là tín hiệu tích cực đối với việc giáo dục đạo đức và tính thanh liêm cho con người từ khi họ còn chưa trở thành cán bộ.

Từ các vụ án tham nhũng và tình trạng tham nhũng của một bộ phận cán bộ, công chức vừa qua cho thấy, việc giáo dục đức tính liêm chính cho cán bộ của chúng ta từ trước đến nay chưa được tiến hành theo hệ thống và rất thiếu bài bản. Các nội dung giáo dục về đạo đức cho cán bộ, đảng viên hầu hết được tiến hành sau khi họ đã trở thành cán bộ và chỉ mang tính chất "bồi dưỡng" là chính. Thế nên, việc giáo dục đạo đức, đức tính thanh liêm cho con người nói chung, cho cán bộ, đảng viên nói riêng là rất cần thiết và phải được tiến hành từ sớm, tiến hành có hệ thống, để họ dần nâng cao nhận thức, hình thành nhân cách của người làm cách mạng thì mới có thể thật sự phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đi cùng với giáo dục thì cần tiếp tục siết chặt công tác quản lý, kỷ luật, không ngừng tăng cường rèn giũa cán bộ, giúp họ luôn thấy cái lằn ranh của pháp luật để tự cảnh giác với chính bản thân mình. Bên cạnh đó cần đề cao sự giám sát của nhân dân, coi nhân dân như tấm gương phản chiếu hành vi của cán bộ. Những cán bộ, đảng viên thiếu đạo đức, vi phạm pháp luật thì cần xử lý nghiêm để làm gương, kiên quyết không bao che, thế mới thể hiện được tính kỷ luật nghiêm minh của Đảng.

Tạo ra một đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên” để phục vụ cách mạng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và là sự nghiệp cao cả của Đảng, Nhà nước ta. Vẫn biết việc làm này tuy không thể ngày một, ngày hai mà thành, nhưng kiên quyết phải làm. Việc giáo dục đức tính thanh liêm cho con người, cho cán bộ phải được coi là việc đầu tiên của công tác cán bộ, cần thực hiện đồng bộ, rộng khắp trong hệ thống nhà trường và trong cả xã hội.

TRẦN VŨ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.