Cùng bàn luận

Hành lang pháp lý cho quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Thứ Hai, 19/11/2018 | 17:29

Dự thảo nghị định sửa đổi quy định về việc tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước của quỹ xã hội (QXH), quỹ từ thiện (QTT) do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo lấy ý kiến đang nhận được sự quan tâm rộng rãi của dư luận. Dự thảo nhằm tăng cường sự quản lý nhà nước về các quỹ này, tránh tình trạng lợi dụng những kẽ hở của pháp luật để trục lợi, hoặc có những hoạt động không đúng pháp luật. Việc ban hành nghị định là cần thiết trong điều kiện hiện nay.

Trong những năm qua, QXH, QTT với giá trị nhân văn sâu sắc đã có đóng góp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Quỹ đã phát huy hiệu quả vai trò huy động các nguồn lực để thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ, khuyến khích các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, giúp họ vươn lên, hòa nhập cộng đồng. Những quỹ như: Khuyến học, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, hỗ trợ phụ nữ phát triển, vì biển, đảo Việt Nam… đã khẳng định sự hiệu quả, sức lan tỏa, ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội.

Dù vậy, bên cạnh những kết quả rất tốt đẹp, hoạt động của QXH, QTT cũng bộc lộ những hạn chế cần chấn chỉnh. Việc sửa đổi, ban hành nghị định mới trong lĩnh vực này nhằm phát huy hơn nữa vai trò của quỹ, đồng thời đưa hoạt động này ngày càng minh bạch. Dự thảo nghị định đề cập tới một số nội dung được dư luận đánh giá cao, như: Quy định về điều kiện để thành lập quỹ cho phù hợp với thực tiễn; những vấn đề về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản quỹ trong mối quan hệ với các quy định pháp luật khác nhằm khắc phục kẽ hở tránh các tổ chức, cá nhân quỹ lợi dụng… Điều kiện, thủ tục thành lập quỹ cũng được quy định chặt chẽ hơn. Dự thảo cũng đưa ra những quy định rõ ràng về các hành vi quỹ không được làm, đó là xâm phạm uy tín của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng; gây phương hại đến lợi ích quốc gia, an ninh - quốc phòng, khối đại đoàn kết dân tộc, cùng với những quy định nghiêm cấm đã có từ trước, như: Xâm hại đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục, truyền thống và bản sắc dân tộc; rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động trái pháp luật…

Trong một xã hội thượng tôn pháp luật, mọi tổ chức, cá nhân làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, do đó QXH, QTT cũng luôn cần có một hành lang pháp lý để nó vận hành.

NGUYỄN HÀ MY

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.