Cùng bàn luận

Tâm, tầm và trách nhiệm đảng viên

Thứ Hai, 05/11/2018 | 15:10

Đằng sau những thành công hay thất bại trong quản lý, điều hành của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị suy đến cùng đều gắn chặt trách nhiệm của cán bộ, đảng viên (ĐV), đặc biệt là ĐV, những người đứng đầu, giữ trọng trách quan trọng trong các cơ quan, đơn vị. Để thành công được, họ phải có tâm, tầm và trách nhiệm thật sự, hoàn thành tốt nhiệm vụ người ĐV.

Bối cảnh trong nước và quốc tế, thế và lực của đất nước hiện hơn bao giờ hết cần đến tâm, tầm và trách nhiệm của mỗi ĐV. Trách nhiệm của ĐV trước hết phải xuất phát từ tâm, từ tình cảm và sự tin yêu của mình với tổ chức. Tâm với Đảng cũng là tâm với nhân dân, hiểu và thông cảm với những khó khăn của đất nước, với những vất vả và gian truân của cuộc sống một bộ phận nhân dân. Trách nhiệm cũng gắn với tầm của ĐV. Hiện nay, công cuộc đổi mới và cuộc cách mạng 4.0 cũng trông đợi ở mỗi ĐV, những người đứng đầu kiến thức, kỹ năng và tầm nhìn. Nếu chỉ có tâm, có trách nhiệm mà thiếu tầm nhìn thì cũng sẽ không dẫn dắt được quá trình phát triển đi lên của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị. Do vậy trong ĐV cũng cần quy tụ, bồi dưỡng, hình thành nên nhiều nhân tài, những tinh hoa trong các lĩnh vực để tạo động lực dẫn dắt xã hội phát triển. ĐV hơn ai hết phải là những người xung phong, đi đầu trong xã hội học tập. Học tập thật sự cũng sẽ là nền tảng tạo ra tri thức và hình thành sự liêm chính, trách nhiệm trong mỗi ĐV.

Bài toán hiện nay đặt ra là làm sao để hình thành tâm sáng, nâng tầm và phát huy trách nhiệm của mỗi ĐV? Trước hết là trong câu chuyện chọn người, bố trí cán bộ, phải chọn được những người thật sự có tâm, có tầm, có quá trình và những cống hiến thật sự, chứ không phải là dựa trên những “yếu tố thị trường”, chạy chức, chạy quyền, những mối quan hệ họ hàng thân hữu...

Cần lan tỏa những gương tốt, người tốt trong ĐV; phải xây dựng và hình thành nên mẫu người ĐV trong thời kỳ mới, trong cuộc cách mạng 4.0. Muốn vậy cần có sự tham gia nhiều hơn của các phương tiện truyền thông, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, làm lay động đến con tim, khối óc của mỗi ĐV về mục tiêu, lý tưởng và trách nhiệm cống hiến của mình với nhân dân, đất nước rồi mới có thể lan tỏa rộng khắp trong đời sống xã hội và nhân dân.

Phải tăng cường công tác kiểm tra và kỷ luật. Mở rộng nhưng cũng cần làm chặt chẽ công tác kết nạp ĐV mới. Quyết tâm và quyết liệt đưa ra khỏi Đảng những ĐV biến chất làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng với nhân dân; quan tâm, tạo điều kiện và nâng cao thu nhập chính đáng cho ĐV, đặc biệt là những người trực tiếp làm công tác đảng các cấp.

TS Nguyễn Phú Trường

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.