Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Chủ động thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng

Thứ Tư, 19/07/2017 | 15:44 G7T+7

6 tháng đầu năm nay, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và cấp ủy Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tư tưởng, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Theo đó, Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp đã tham mưu tích cực cho cấp ủy xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng cho trên 22.500 đảng viên (đạt hơn 93%); hơn 2.400 cán bộ ngoài đảng tham gia học tập, quán triệt. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành tỉnh và các huyện, thị, thành ủy tiếp tục triển khai tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và triển khai Kế hoạch học tập chuyên đề: Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cung cấp trên 3.500 tài liệu cho các chi bộ trong toàn tỉnh để tổ chức sinh hoạt học tập định kỳ hàng tháng...

Cán bộ, đảng viên thành phố Bạc Liêu dự học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Ảnh: X.T

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động định hướng, thông tin báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn, phản ánh nhiều mặt của đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, tích cực nêu gương điển hình tập thể, cá nhân tích cực, người tốt việc tốt, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, ngăn chặn sự suy thoái đạo đức, lối sống, đồng thời định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trước những vấn đề nhạy cảm, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự ổn định xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị.

Điểm mới của công tác tuyên giáo trong 6 tháng đầu năm nay là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động hơn trong việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, định hướng thông tin tuyên truyền, nhất là những vấn đề, sự kiện lớn, những tình huống phát sinh mới, những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Phối hợp với các sở, ngành chức năng chỉ đạo, định hướng dư luận xã hội, thông tin, tuyên truyền báo chí một cách chính xác, nhất quán, tạo sự nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, văn học - nghệ thuật cũng tiếp tục được quan tâm thực hiện ngày càng hiệu quả.

Tuy nhiên, theo đánh giá chung, công tác dự báo nắm bắt, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội vẫn còn chưa kịp thời, chưa chủ động trước những vấn đề bức thiết của thực tiễn đặt ra với công tác tuyên giáo, việc chỉ đạo định hướng thông tin một số tình huống còn chậm và lúng túng. Việc nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và trong quần chúng nhân dân có lúc chưa chủ động, thiếu sâu sát trước những vấn đề phức tạp mới nảy sinh; chậm phát hiện, phổ biến, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Công tác phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo và văn hóa - nghệ thuật còn chưa chặt chẽ, nhất là những vấn đề mang tính nhạy cảm, nổi cộm, mới phát sinh trong cuộc sống…

Để thực hiện hiệu quả công tác tuyên giáo năm 2017 và khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện từ nay đến cuối năm như: Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm tốt công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội, tổng hợp, phân tích và dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra; bám sát tình hình của tỉnh và trong nước để chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu cho cấp ủy trên lĩnh vực tuyên giáo. Trọng tâm là tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đẩy mạnh tuyên truyền các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước…

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 99%.