Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng

Thứ Hai, 17/07/2017 | 16:19 G7T+7

Đầu năm 2017, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xác định xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để thực hiện nhiệm vụ đề ra, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối đã chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh cho cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa XII). Ảnh: X.T

Để làm tốt vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị của tỉnh, Đảng bộ Khối đã quan tâm đến công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Theo đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên được từng đảng bộ, chi bộ trực thuộc chú trọng thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng tiếp tục được quan tâm thực hiện theo đúng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thành lập 3 đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với 15 tổ chức cơ sở đảng và giám sát thông qua báo cáo đối với các tổ chức cơ sở đảng còn lại. Qua kiểm tra giám sát cho thấy, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được hầu hết các đảng bộ, chi bộ triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc, làm chuyển biến nhận thức, hành động của từng cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị, nhất là việc nêu gương của người đứng đầu. Việc củng cố, kiện toàn cấp ủy, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, nhất là những tổ chức không đạt trong sạch vững mạnh năm 2016. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020 thực hiện đúng theo kế hoạch.

Công tác quản lý và phát triển đảng viên tiếp tục được quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Khối đã kết nạp mới 93 đảng viên; chuyển Đảng chính thức cho 133 đảng viên; tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho 20 đảng viên; thẩm tra, xem xét hiệp y, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 69 cán bộ trưởng, phó phòng và tương đương ở các sở, ngành tỉnh.

Đồng chí Lê Thanh Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, cho biết: 6 tháng cuối năm 2017, Đảng ủy khối tập trung chỉ đạo thực hiện đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; không ngừng phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo và vai trò của từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên; thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy Khối.

Tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo và thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Giám sát chặt chẽ các khâu trong bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ và việc phát triển đảng viên, góp phần xây dựng, quản lý, sử dụng tốt cán bộ, đảng viên và nâng cao chất lượng các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-96%.