Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Huyện Hồng Dân: Nhiều giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ Hai, 24/04/2017 | 15:50 G4T+7

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Huyện ủy Hồng Dân xác định việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết là nhiệm vụ trọng tâm, với nhiều giải pháp cụ thể.

Bà Nguyễn Hồng Hoa, Quyền Bí thư Huyện ủy Hồng Dân, cho biết: Một trong những nhiệm vụ được huyện thực hiện ngay khi triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Đồng thời tăng cường giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Chấn chỉnh, chấm dứt ngay tình trạng tiệc tùng khi được đề bạt, thuyên chuyển công tác gây phản cảm trong dư luận xã hội.

Công an huyện Hồng Dân làm chứng minh nhân dân cho người dân xã Vĩnh Lộc trong đợt ra quân thực hiện công tác dân vận khéo năm 2016. Ảnh: X.T

Huyện ủy cũng gắn việc tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp của huyện và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, sát hợp với tình hình địa phương, đảm bảo tính khả thi. Các cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở căn cứ vào nội dung nghị quyết và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình, đặc điểm cụ thể của từng địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch quán triệt trong hội nghị đảng viên.

Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo nghị quyết gắn với kiểm điểm hằng năm và đột xuất, được tiến hành đồng thời ở các cấp. Cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo. Ở từng cấp đều phải xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo; những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì cấp trên gợi ý kiểm điểm, yêu cầu báo cáo giải trình, trực tiếp dự và chỉ đạo. Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những yếu kém; liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục.

UBND huyện triển khai ngay các bước để thực hiện việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của nhân dân và doanh nghiệp phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị. Rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định của UBND huyện về kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn; về quản lý, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ những tiêu cực, trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, vốn đầu tư, đất đai, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không để thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước…

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện chỉ đạo thực hiện tiếp nhận thông tin của nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri, đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, trong đó có nội dung liên quan đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan chức năng xử lý và thông tin kết quả cho nhân dân.

Tăng cường công tác dân vận của Đảng, chính quyền, thực hiện có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phấn đấu xây dựng Đảng bộ huyện đạt trong sạch vững mạnh.

H.X.T

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Trời nắng, gió nhẹ.