Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tăng cường công tác kiểm tra, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng

Thứ Tư, 07/03/2018 | 15:41 G3T+7

Kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ trực tiếp thường xuyên của tổ chức Đảng ở các cấp. Thời gian qua, nhiệm vụ này luôn được các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh quan tâm thực hiện, tạo nên chuyển biến, tiến bộ về nhận thức, hành động.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ảnh: X.T

Năm 2017, Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện quy định về thi hành Điều lệ Đảng; các quy định hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng; chú trọng xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định về công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 7 tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, tăng 250%; kiểm tra tài chính Đảng đối với 109 tổ chức Đảng, tăng 19,78% so với năm 2016.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, vẫn còn một số cấp ủy, Ban Thường vụ và Thường trực cấp ủy chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng mức đối với Ủy ban Kiểm tra cùng cấp và cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, còn bị động, thiếu kiên quyết. Việc nắm bắt tình hình, thu thập thông tin, phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm chưa kịp thời dẫn đến tỷ lệ đảng viên vi phạm còn chiếm tỷ lệ cao (88,63%). Công tác giám sát thường xuyên chưa phát huy tác dụng cao trong việc phòng ngừa khuyết điểm, vi phạm ngay từ khi mới phát sinh; số lượng các cuộc giám sát chuyên đề còn ít; nhiều vụ việc giải quyết tố cáo chưa đảm bảo thời gian quy định…

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát ở tất cả các cấp trong thời gian tới là phục vụ có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thực hiện phương châm kết hợp giữa xây và chống, xây là nhiệm vụ cơ bản chiến lược lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng cấp bách. Năm 2018, công tác kiểm tra, giám sát sẽ tập trung vào việc kiểm tra vào các địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm và những vụ việc bức xúc, được dư luận nội bộ và nhân dân quan tâm như quản lý hành chính nhà nước, tư pháp; quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai, tài chính; thực hiện chính sách an sinh xã hội… Qua kiểm tra nhằm kịp thời kết luận, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo quy định của Đảng.

Bên cạnh đó, tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ kiểm tra các cấp về phương pháp công tác, các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lý luận chính trị. Định kỳ tổ chức các buổi rút kinh nghiệm giữa các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kinh nghiệm trong kiểm tra phát hiện những dấu hiệu vi phạm để tăng thêm kiến thức, trình độ và kinh nghiệm, đáp ứng cho hoạt động kiểm tra, giám sát. Qua đó đấu tranh với những biểu hiện sai phạm, nhất là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông; riêng miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Từ trưa và chiều ở Bà Rịa Vũng tàu có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng ven biển mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; ven biển các tỉnh Tiền Giang, Bế Tre, Trà Vinh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sâu trong đất liền các tỉnh miền Đông có gió giật mạnh cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, vòi rồng. Độ ẩm từ 65 - 98%.