Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh việc học và làm theo Bác: Coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên

Thứ Sáu, 27/07/2018 | 16:12

Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tỉnh thời gian qua đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Nhiều địa phương, đơn vị đã đưa việc học tập và làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt của đảng bộ, chi bộ; thường xuyên quán triệt việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Huyện ủy Hòa Bình tuyên dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: X.T

Để tạo chuyển biến rõ nét trong học và làm theo Bác, năm 2018, Huyện ủy Vĩnh Lợi đã yêu cầu cán bộ, đảng viên trong huyện thực hiện nghiêm túc việc đăng ký thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cá nhân, tùy theo vị trí công tác, phải có kế hoạch, mục tiêu cụ thể liên quan đến nhiệm vụ của mình và cam kết nỗ lực hoàn thành mục tiêu ấy. Kết quả bước đầu đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, phấn đấu, nâng cao nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo thành phong trào thi đua giữa các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị, cá nhân. Chất lượng sinh hoạt ở hầu hết chi bộ cơ sở đã có chuyển biến tích cực, tinh thần đấu tranh phê bình của đảng viên được nâng lên, nhất là trong đấu tranh phê bình đối với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Qua kiểm tra của Huyện ủy Vĩnh Lợi cho thấy, nhiều chi bộ đã quán triệt nội dung học Bác về tính gương mẫu của đảng viên vào nội dung sinh hoạt hàng tháng và trở thành công việc thường xuyên trong công tác giám sát đối với từng cán bộ, đảng viên của tổ chức đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong nửa nhiệm kỳ còn lại (từ nay đến năm 2020), Huyện ủy Phước Long xác định một trong những giải pháp là triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong công tác xây dựng Đảng, huyện tập trung chỉ đạo tất cả các đảng bộ, chi bộ kịp thời đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời thường xuyên quán triệt việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lấy việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu mỗi địa phương, đơn vị để xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, hết lòng phục vụ nhân dân làm khâu đột phá.

Từ đầu năm đến nay, một số vấn đề tồn tại như vướng mắc trong sản xuất, an ninh trật tự và các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài của công dân ở một số địa phương của Phước Long đã được các cơ quan, ban ngành huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, thuận lòng dân. Nhiều đồng chí lãnh đạo huyện và lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở đã nghiêm túc thực hành việc nêu gương để thuyết phục, vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng cùng thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương, nhất là trong thực hiện 13 tiêu chí gia đình nông thôn mới.

Từ đầu năm đến nay, việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy các cấp ở huyện Hòa Bình thực hiện với những việc làm thiết thực, tập trung quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy. Trong đó, tập trung vào việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để từng cán bộ, đảng viên luôn tự soi, tự sửa hàng ngày. Hiện nay, hầu hết các chi bộ, đảng bộ ở huyện đều đã hoàn thành việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung những nội dung, chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên thực hiện.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.