Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Huyện Hồng Dân: Những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác

Thứ Sáu, 27/10/2017 | 16:40

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, huyện Hồng Dân đã thực hiện nguyên tắc “Nói đi đôi với làm”. Từ đó, mỗi đơn vị, cá nhân đều chủ động sáng tạo, thực hiện những công trình, phần việc cụ thể và hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Bí thư Đảng ủy thị trấn Ngan Dừa cho biết: “Thực hiện Đề án của thị trấn về xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016 - 2018 và Chỉ thị 02 của Huyện ủy Hồng Dân về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng thị trấn Ngan Dừa đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2020, Đảng ủy thị trấn đã quán triệt, nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đối với công việc và thái độ phục vụ nhân dân. Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ thị trấn từng bước trở thành phong trào sâu rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân. Ở mỗi chi bộ dân cư đều gắn việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội, qua đó, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Một góc thị trấn Ngan Dừa (huyện Hồng Dân). Ảnh: T.T

Thực tế cho thấy, với sự đồng lòng, thống nhất từ cấp ủy Đảng đến nhân dân, từ đó đã huy động được mọi nguồn lực thực hiện các tuyến đường bê-tông xóm liền xóm, tuyến đường kiểu mẫu và thực hiện thu gom rác thải, bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp cho thị trấn… Chỉ trong 9 tháng của năm 2017, thị trấn đã hoàn thành nâng cấp 1 tuyến lộ, xây dựng 1 cây cầu bê-tông; sửa chữa 12 móng cầu; phát quang và trồng cây xanh trên các tuyến đường Ngan Dừa - Ninh Hòa - Ninh Quới dài 12.000m.

Một trong những đơn vị nhiều năm liền đi đầu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là Công an huyện Hồng Dân. Đơn vị này đã tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn cuộc vận động “Công an nhân dân vì nước quên thân - vì dân phục vụ”; xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ. Đồng thời đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong Đảng bộ và coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Qua đó, có hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương khen thưởng và nhiều mô hình hay như: tỷ lệ phá án đạt hơn 92%; phong trào “Quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai sâu rộng và vững chắc trong các khu dân cư; tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa và chính sách an sinh xã hội…

Dù chỉ là những công trình, phần việc gắn với nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân, nhưng bài học từ Bác và sự quyết tâm làm theo đã giúp các cá nhân, đơn vị ở huyện Hồng Dân hoàn thành tốt mục tiêu đặt ra, góp phần cùng địa phương đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội từ những công trình, phần việc thiết thực.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.