Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Huyện Vĩnh Lợi: Những chuyển biến từ nhận thức đến hành động qua học tập và làm theo Bác

Thứ Tư, 13/06/2018 | 15:44

Nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị, từ năm 2016 đến nay, Huyện ủy Vĩnh Lợi thường xuyên quan tâm gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Võ Văn Sáu, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Lợi trao giấy khen cho những cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: X.T

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác, từ năm 2016 đến nay, Huyện ủy Vĩnh Lợi đã quy định từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy đều phải tham gia cuộc họp ở chi bộ cơ sở để gần dân, sát dân hơn. Tại mỗi cuộc họp chi bộ ở cơ sở, các đồng chí thường vụ, huyện ủy viên không chỉ được lắng nghe ý kiến của từng đảng viên mà còn trực tiếp tham gia góp ý xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở. Sau các buổi sinh hoạt đảng, những ý kiến, thông tin từ cơ sở sẽ được ghi nhận phản hồi về cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời. Đồng thời giúp chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở ngày một nâng cao, nhất là trong nghiêm túc thực hiện công tác tự phê bình và phê bình.

Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nghiêm túc thực hiện đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Tùy theo vị trí công tác đặt ra liên quan đến chức trách, nhiệm vụ của mình và cam kết nỗ lực thực hiện mục tiêu ấy. Kết quả bước đầu đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, phấn đấu nâng cao nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo thành phong trào thi đua giữa các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị, cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác, nhất là phong cách gần dân, trọng dân, tận tụy với công việc, thái độ phục vụ nhân dân… Chất lượng sinh hoạt ở hầu hết chi bộ cơ sở đã có chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên có chuyển biến rõ nét; tinh thần đấu tranh phê bình của đảng viên được nâng lên, nhất là trong đấu tranh phê bình đối với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Việc xây dựng và thực hiện hệ thống chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được từng địa phương, đơn vị của huyện Vĩnh Lợi thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị và điều kiện địa phương, đơn vị mình. Đảng bộ các xã, thị trấn của huyện đều đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch học tập và làm theo Bác gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Cụ thể như Đảng bộ các xã: Châu Thới, Vĩnh Hưng A, Vĩnh Hưng đều xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, gắn với công tác giảm nghèo bền vững; các chi, đảng bộ khối các cơ quan chính quyền gắn học tập và làm theo Bác với việc thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, đạo đức công vụ… Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động để sắp xếp, phân công rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo tính thống nhất, gắn trách nhiệm của từng cá nhân trong thực thi công vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, để đưa việc học tập và làm theo Bác dần trở thành công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong huyện đã xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tinh thần Chỉ thị 05/CT-TW, niêm yết tại phòng làm việc, cơ quan, đơn vị. Nhiều chi bộ đã đưa nội dung sinh hoạt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt định kỳ…

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.