Huyện Hòa Bình: Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Thứ Sáu, 02/11/2018 | 16:33 G11T+7

Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, trong những tháng đầu năm 2018, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng… của huyện Hòa Bình đã gặt hái được nhiều thành công. Trong thời gian còn lại, huyện phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Nông dân huyện Hòa Bình thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp. Ảnh: C.K

Theo đó, đến thời điểm này huyện Hòa Bình có 10/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (9 chỉ tiêu vượt), các chỉ tiêu còn lại đang thực hiện đạt tiến độ kế hoạch.

Sản xuất nông nghiệp được quan tâm theo dõi chặt chẽ; các mặt công tác dự báo, cảnh báo các yếu tố bất lợi trong sản xuất và phòng chống dịch bệnh được chỉ đạo sâu sát, kịp thời. Tổng sản lượng lúa thu hoạch là 133.602 tấn, đạt 72,93% kế hoạch; tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản 44.112 tấn, đạt 86,49% kế hoạch; tổng diện tích muối sản xuất là 163,5ha/42 hộ (có 35,5ha diện tích muối trải bạt), đạt 124,8% kế hoạch và đạt 124,7% so với cùng kỳ; sản lượng thu hoạch là 6.230,8 tấn (đạt 103,8% kế hoạch và đạt 156,3% so với cùng kỳ)…

Công tác xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, toàn huyện đã có 1/7 xã đạt 19/19 tiêu chí về xã nông thôn mới (xã Vĩnh Mỹ B); có 5 xã đạt từ 10 - 13 tiêu chí và 1 xã đạt 9 tiêu chí (xã Vĩnh Thịnh)… Bên cạnh đó, công tác thu - chi ngân sách được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ và bảo đảm thu - chi đúng quy định; các công trình, dự án xây dựng cơ bản được giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng; nhận thức và ý thức của các tổ chức, cá nhân trong bảo vệ môi trường được nâng cao và ngày càng chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Các mặt văn hóa - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu thực tế và nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đảm bảo nhu cầu phục vụ thông tin, phổ biến kiến thức pháp luật và hưởng thụ văn hóa - văn nghệ của nhân dân. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên nên góp phần tạo bước chuyển biến khá tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Công tác giảm nghèo - giải quyết việc làm được đẩy mạnh, góp phần tạo việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống người dân. Công tác xuất khẩu lao động được chỉ đạo sâu sát; an sinh xã hội được bảo đảm. Trung tâm Hành chính công của huyện hoạt động ngày càng được ổn định và đi vào nền nếp. Công tác tôn giáo, dân tộc được chú trọng, chủ động nắm chặt tình hình, diễn biến hoạt động của các tôn giáo, đảm bảo an ninh chính trị luôn ổn định. Các chính sách đối với người có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc được chỉ đạo thực hiện tốt. Công tác thi đua - khen thưởng được thực hiện đúng thời gian và đối tượng theo quy định.

Các cơ quan bảo vệ pháp luật tiếp tục có bước chuyển biến rõ nét, đáp ứng cơ bản các yêu cầu nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các ngày lễ lớn. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật luôn được chú trọng, thực hiện một cách tích cực, góp phần giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị của người dân.

Từ những kết quả trên, trong những tháng còn lại của năm 2018, huyện sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các mặt công tác nhằm thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, tập trung chỉ đạo ổn định diện tích canh tác lúa, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ hợp lý, phát triển diện tích lúa chất lượng cao và đẩy mạnh trồng màu trên rẫy. Đồng thời, đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, các biện pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa và việc chuyển đổi giống cây trồng trong sản xuất…

CHÂU KHÁNH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.