Nhịp sống đô thị

TP. Bạc Liêu: Hiệu quả của công tác dân vận trong mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Thứ Sáu, 09/10/2020 | 16:07

Xác định công tác dân vận có ý nghĩa quan trọng, là điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, thời gian qua, TP. Bạc Liêu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân vận. Từ đó góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

ĐV-TN Phường 3 (TP. Bạc Liêu) ra quân làm vệ sinh môi trường. Ảnh: K.T

Thành ủy TP. Bạc Liêu đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác dân vận, đặc biệt là việc vận động, tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của tỉnh và thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: giải phóng mặt bằng cho các dự án động lực, xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp, văn minh, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

Nhằm phát huy hiệu quả của công tác dân vận, các ngành, địa phương trên địa bàn thành phố đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã tăng cường tiếp công dân định kỳ, đối thoại với dân, lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân, giải quyết kịp thời các đơn thư yêu cầu, khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của Nhân dân. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã xây dựng được các mô hình hay gắn công tác dân vận với các phong trào thi đua yêu nước thông qua Ngày Dân vận khéo, Năm Dân vận khéo với nhiều phong trào như: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giúp nhau giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa…

Qua thực hiện các phong trào thi đua đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tạo mối quan hệ khăng khít giữa cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên với các tầng lớp nhân dân, sự đoàn kết thống nhất giữa các dân tộc, tôn giáo ngày càng cao.

Phát huy thành tích này, Thành ủy TP. Bạc Liêu chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp, văn minh, từng bước hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở các xã, TP. Bạc Liêu còn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự trọng dân, có trách nhiệm với dân, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng bộ với Nhân dân; tập hợp vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân, tạo thành phong trào cách mạng sâu rộng xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố.

Ngoài ra, thành phố cũng tăng cường đối thoại, tiếp công dân để giải quyết kịp thời yêu cầu, khiếu nại của công dân; kiên quyết chỉ đạo xử lý dứt điểm những vụ việc yêu cầu, khiếu nại kéo dài và những vấn đề bức xúc của Nhân dân. Nâng cao hơn nữa công tác dân vận của chính quyền, tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác dân vận. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, cùng với các cấp ủy đảng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các giới, các tầng lớp nhân dân; nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội; xây dựng lực lượng nòng cốt ở các lĩnh vực, các địa bàn trọng yếu; khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động của Mặt trận và đoàn thể các cấp…

Nguyễn Minh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.