Một số điểm mới của Luật Giáo dục đại học

Thứ Tư, 17/07/2019 | 17:57

Ngày 19/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Theo đó, luật này có những điểm mới như sau:

Bằng đại học tại chức có giá trị ngang đại học chính quy

Luật Giáo dục đại học 2012 quy định, văn bằng giáo dục đại học được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp một trình độ đào tạo theo một hình thức đào tạo, gồm bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đã sửa đổi quy định này như sau: Văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương. Như vậy, quy định mới đã xóa bỏ hình thức đào tạo trong văn bằng giáo dục đại học. Kể từ ngày 1/7/2019, bằng đại học chính quy và đại học tại chức chính thức có giá trị tương đương.

Mở rộng phạm vi tự chủ của cơ sở giáo dục đại học

Nếu như trước đây, quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học được quy định một cách chung chung, giới hạn ở một số lĩnh vực thì nay quyền này đã được mở rộng hơn nhiều. Cụ thể, tự chủ trong học thuật, hoạt động chuyên môn: ban hành tiêu chuẩn, chính sách chất lượng, mở ngành, tuyển sinh, đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ… Tự chủ trong tổ chức và nhân sự: ban hành, thực hiện quy định nội bộ về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, danh mục, tiêu chuẩn, chế độ của từng vị trí việc làm; tuyển dụng, sử dụng, cho thôi việc đối với giảng viên, viên chức, người lao động. Tự chủ trong tài chính và tài sản: ban hành và tổ chức thực hiện quy định về nguồn thu, quản lý và sử dụng nguồn tài chính, tài sản; chính sách học phí, học bổng…

Để nâng cao hiệu quả tự chủ, luật cũng quy định cơ sở giáo dục đại học phải công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng và chất lượng thực tế trong các hoạt động; có trách nhiệm giải trình về các hoạt động của mình về việc thực hiện các chuẩn chất lượng, thực hiện cam kết với người học và các bên liên quan.

Trường đại học Bạc Liêu phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên.​ Ảnh: H.T

Tiêu chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học

Hiện nay, theo quy định mới, tiêu chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học được quy định có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ tiến sĩ, có đủ sức khỏe, có uy tín, độ tuổi đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật; đáp ứng tiêu chuẩn cụ thể của hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

Nếu như trước đây hiệu trưởng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc công nhận thì kể từ ngày 1/7/2019 hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học công lập do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định và được cơ quan quản lý có thẩm quyền công nhận. Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học tư thục, cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định trong phạm vi nhiệm kỳ của hội đồng trường, hội đồng đại học.

HẢI ĐĂNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.