Ngành Thi hành án dân sự tỉnh: Những thành tích đáng ghi nhận

Thứ Sáu, 14/07/2017 | 15:57 G7T+7

Nguyễn Hữu Bằng

(Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh)

Ngày 1/1/1997, cùng với sự kiện tái lập tỉnh Bạc Liêu, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh cũng được thành lập. Trải qua hơn 20 năm xây dựng, trưởng thành, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các đơn vị ngành dọc Trung ương, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức, người lao động, ngành THADS tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Cục THADS tỉnh được Bộ Tư pháp tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua.

Cán bộ, công chức Cục THADS tỉnh. Ảnh: T.X

Ngành THADS tỉnh đã từng bước phát triển không ngừng cả về quy mô, tổ chức bộ máy; đội ngũ cán bộ, công chức được quan tâm đào tạo, củng cố, kiện toàn; trang thiết bị được trang bị cơ bản đầy đủ.

Vào thời điểm tái lập tỉnh (năm 1997), Cục THADS tỉnh chỉ có 9 chấp hành viên trong tổng số 23 biên chế. Đến nay, số lượng công chức toàn ngành là 105 công chức, trong đó có 1 chấp hành viên cao cấp, 6 chấp hành viên trung cấp, 34 chấp hành viên sơ cấp, 7 thẩm tra viên, 22 thư ký và các chức danh khác; 100% công chức có trình độ đại học; 12 công chức có trình độ cao cấp chính trị, 19 công chức có trình độ trung cấp chính trị. Cơ sở vật chất các cơ quan THADS từ tỉnh đến huyện được đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo các điều kiện cho hoạt động, đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Thành tựu nổi bật là kết quả THADS ngày càng tăng, việc THADS chuyển kỳ sau ngày càng giảm. Hàng năm, kết quả THADS đều đạt và vượt chỉ tiêu của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao cả 3 mặt: về việc, về tiền và số việc chuyển kỳ sau. Đơn cử năm 2016, THADS tỉnh đã thi hành xong đạt 75,07% về việc, 34,49% về tiền; giảm án chuyển kỳ sau 49 việc và 54,9 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu của Bộ Tư pháp giao 5,07% về việc và 4,49% về tiền. Riêng 9 tháng của năm 2017 đã thi hành xong 5.509 việc, đạt tỷ lệ 63,95%, đã thi hành xong 98 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 22,41%, gần đạt chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao 71% về việc, 30% về tiền của cả năm 2017. Trong đó, điều đáng chú ý nhất là ngành THADS tỉnh đã mở cao điểm THADS đợt I kỷ niệm Ngày truyền thống THADS 19/7/1946 - 19/7/2017. Qua đó, nhiều Chi cục THADS trong tỉnh đã nâng cao hiệu quả hoạt động THADS, nhiều vụ việc thi hành án phức tạp, tồn đọng kéo dài đã được thi hành dứt điểm, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân. Điển hình là Chi cục THADS TX. Giá Rai, trong cao điểm THADS đợt I đã thi hành xong 119 việc với số tiền hơn 12,5 tỷ đồng, nâng tổng số việc đã thi hành xong là 752 việc với số tiền hơn 30,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 38,6%, vượt chỉ tiêu Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao về tiền hơn 8,6%...

Tuy nhiên, bên cạnh đó, ngành THADS tỉnh cũng còn không ít những tồn tại, hạn chế. Đó là tỷ lệ giảm án chuyển năm sau (cả việc và tiền) của một số đơn vị chưa đạt so với chỉ tiêu được giao; việc rà soát, đôn đốc, xác minh, phân loại án thực hiện chưa triệt để; một số vụ việc tổ chức thi hành án còn chậm, thiếu kiên quyết… Nguồn nhân sự để bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp, quản lý còn thiếu, chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, công chức chưa đồng đều; vẫn còn cán bộ năng lực hạn chế dẫn đến công tác tham mưu, đề xuất chưa hiệu quả, chưa đáp ứng ngang tầm với nhiệm vụ được giao... Do vậy, thời gian tới, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động ngành THADS không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, sáng tạo, đề ra nhiều giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Trời nắng, gió nhẹ.