Quy định mới về quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

Thứ Tư, 01/07/2020 | 15:58

Đầu tháng 6/2020, Nghị định số 59 của Chính phủ quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự (THAHS) chính thức có hiệu lực. Đây là tập hợp thông tin về tình hình, kết quả THAHS và thông tin khác có liên quan đến người, pháp nhân thương mại chấp hành bản án, quyết định của Tòa án về các hình phạt và biện pháp tư pháp.

Một phiên tòa hình sự ở Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: K.K

Cơ sở dữ liệu (CSDL) về THAHS) do Bộ Công an thống nhất quản lý là một bộ phận của hệ CSDL quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về THAHS. CSDL về THAHS bao gồm CSDL về THAHS trong Công an nhân dân; CSDL về THAHS trong Quân đội nhân dân. CSDL về THAHS được xây dựng đồng bộ, tập trung, thống nhất, dùng chung trên phạm vi toàn quốc và tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và sự tương thích, thông suốt giữa các hệ thống thông tin.

Cơ quan quản lý THAHS thuộc Bộ Công an là cơ quan quản lý CSDL về THAHS, có trách nhiệm xây dựng, quản lý, sử dụng CSDL về THAHS trên phạm vi toàn quốc. Cơ quan THAHS Công an cấp tỉnh, cơ quan THAHS Công an cấp huyện, trại giam, trại tạm giam có trách nhiệm thu thập, cập nhật thông tin, khai thác CSDL về THAHS thuộc phạm vi quản lý; Cung cấp dữ liệu THAHS về cơ quan quản lý THAHS thuộc Bộ Công an.

Cơ quan quản lý THAHS thuộc Bộ Quốc phòng có trách nhiệm xây dựng, quản lý, sử dụng CSDL về THAHS trong Quân đội nhân dân. Cung cấp dữ liệu THAHS trong Quân đội nhân dân về cơ quan quản lý THAHS thuộc Bộ Công an để xây dựng CSDL về THAHS.

Cơ quan THAHS cấp quân khu, trại giam, trại tạm giam trong Quân đội nhân dân có trách nhiệm thu thập, cập nhật thông tin, khai thác CSDL về THAHS thuộc phạm vi quản lý; Cung cấp dữ liệu THAHS về cơ quan quản lý THAHS thuộc Bộ Quốc phòng.

Nghị định còn nêu rõ có 2 hình thức khai thác, sử dụng CSDL về THAHS gồm qua mạng máy tính nội bộ; bằng văn bản hoặc phiếu đề nghị cung cấp.

Cơ quan tham gia xây dựng, thu thập, cập nhật thông tin và duy trì CSDL về THAHS được quyền khai thác dữ liệu về THAHS thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu cung cấp thông tin về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp trong CSDL về THAHS phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và Luật Lưu trữ.

Cơ quan có chức năng, nhiệm vụ cung cấp thông tin về THAHS có quyền từ chối yêu cầu cung cấp thông tin nếu có căn cứ cho rằng yêu cầu đó trái pháp luật, vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp.

KIM KIM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.