Quy định mới về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Thứ Tư, 20/05/2020 | 17:26

Ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43 quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Nghị định này được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành án tử hình và người bị thi hành án tử hình.

Sở Tư pháp tuyên truyền pháp luật ở xã Phước Long (huyện Phước Long). Ảnh: K.K

Nghị định số 43 gồm 24 điều quy định về thuốc tiêm và cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện sử dụng cho thi hành án tử hình, quy trình thực hiện việc tiêm thuốc; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành án tử hình; điều kiện bảo đảm cho thi hành án tử hình và chế độ, chính sách đối với cán bộ tham gia thi hành án tử hình.

Theo đó, chế độ, chính sách đối với cán bộ tham gia thi hành án tử hình được quy định: Người tham gia Đội thi hành án tử hình được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng 3 lần mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với một người và nghỉ dưỡng 10 ngày theo quy định chung về chế độ nghỉ dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân.

Người tham gia Hội đồng thi hành án tử hình, cán bộ quản giáo, người ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, phiên dịch, thực hiện lăn tay người bị thi hành án tử hình, khâm liệm, mai táng tử thi được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng một lần mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với một người.

Người tham gia bảo đảm an ninh, trật tự; đại diện UBND cấp xã; điều tra viên được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng 1/2 mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với một người.

Nghị định này còn quy định điều kiện bảo đảm cho thi hành án tử hình. Theo đó Bộ Công an, Bộ Quốc phòng căn cứ vào tình hình thực tiễn để đầu tư xây dựng nhà thi hành án tử hình và phòng làm việc của Hội đồng thi hành án tử hình tại Công an cấp tỉnh, đơn vị quân đội cấp quân khu. Đảm bảo trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho thi hành án như máy kiểm tra nhịp đập của tim; màn hình và các thiết bị theo dõi, kiểm tra quá trình thi hành án… Đảm bảo về quy trình trong thi hành án như thuốc sử dụng cho thi hành án tử hình phải được Hội đồng thi hành án tử hình kiểm tra, mở niêm phong và lập biên bản theo quy định, thực hiện trường hợp tiêm hết liều thuốc thứ ba sau 10 phút mà người bị thi hành án chưa chết thì Đội trưởng Đội thi hành án phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình ra quyết định tạm dừng thi hành án…

Bên cạnh đó, trường hợp thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người bị kết án tử hình được nhận tử thi, tro cốt về mai táng thì phải tự chịu chi phí và phải cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

Nghị định số 43 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020, thay thế Nghị định số 82 quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc; Nghị định số 47 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82 quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

KIM KIM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.