Sức mạnh của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Sáu, 12/10/2018 | 15:58

Bài cuối: Đại tá Ngô Thành Thật - Phó Giám đốc Công an tỉnh: “Cần phát huy bài học quý giá dựa vào dân để phòng chống tội phạm”

>>Bài 1: Khi phong trào lan tỏa trong cộng đồng

>> Bài 2: Kết nối “nhịp cầu“ Công an - quần chúng

>>Bài 3: Ngày hội… tôn vinh quần chúng

Thấm nhuần bài học kinh nghiệm qua thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, Đại tá Ngô Thành Thật - Phó Giám đốc Công an tỉnh, khẳng định: Không có gì quý hơn sức mạnh của quần chúng nhân dân. Sức mạnh của quần chúng quyết định sự thành bại của mọi cuộc cách mạng.

...............................................................................................................................................................................................................................

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn dò cán bộ, chiến sĩ công an: “Phải gần gũi nhân dân, dựa vào lực lượng của nhân dân, xa rời nhân dân thì tài tình mấy cũng không làm gì được…”, và “việc giữ gìn trật tự, an ninh cũng phải dựa vào sáng kiến và lực lượng của nhân dân…”.

...............................................................................................................................................................................................................................

Đại tá Ngô Thành Thật - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tổ chức tại xã Phong Thạnh (TX. Giá Rai). Ảnh: T.Đ

Đại tá Ngô Thành Thật dẫn chứng: Trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đúc kết: “Nhân dân là nền tảng, sức mạnh to lớn trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự (ANTT)”. Phong trào TDBVANTQ là phong trào cách mạng của toàn quân, toàn dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng; làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia phong trào là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ ANTT. Tôi cho rằng, đây là bài học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, là cơ sở để Công an Bạc Liêu đấu tranh chiến thắng các loại tội phạm. Thế trận an ninh nhân dân kết hợp với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc mà Công an Bạc Liêu luôn quán triệt, vận dụng đã mang lại hiệu quả cao nhất.

Từ thực tiễn công tác đảm bảo ANTT của lực lượng Công an Bạc Liêu trong những năm qua, những bài học kinh nghiệm được rút ra rằng: Sức mạnh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân cần được phát huy cao nhất, coi nhiệm vụ nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, gắn bó máu thịt với nhân dân là công việc thường xuyên để chủ động phòng ngừa, không để kẻ địch, bọn tội phạm lợi dụng có cơ hội hoạt động. Cùng với đó, phải xây dựng cho được các khu dân cư văn hóa an toàn về ANTT. Thực tế cho thấy, các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm, tệ nạn xã hội đều phát sinh từ cơ sở, từ địa bàn xã, phường, thị trấn… Và công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, giải quyết cũng phải được tiến hành ngay từ cơ sở. Vấn đề quan trọng không kém là cần quan tâm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân, hoạt động chất lượng, hiệu quả quy tụ được sức mạnh của nhân dân.

Thực tế cho thấy, ở đâu và khi nào hệ thống chính trị ở cơ sở được trong sạch, vững mạnh, các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở cơ sở hoạt động đủ mạnh, quán xuyến địa bàn, lực lượng Công an làm tham mưu nòng cốt, phối hợp chặt chẽ các ban ngành, đoàn thể dưới sự chỉ đạo kỳ quyết của cấp ủy, chính quyền thì nơi đó phong trào TDBVANTQ phát triển sâu rộng, vững chắc, tình hình ANTT được đảm bảo.

PV: Theo Đại tá, lực lượng công an trong tỉnh cần đổi mới như thế nào để phong trào TDBVANTQ được duy trì vững mạnh, rộng khắp trên địa bàn tỉnh, có sức hút mạnh mẽ lôi cuốn quần chúng tham gia?

Đại tá Ngô Thành Thật: Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho tất cả đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào TDBVANTQ để từ đó tích cực tham gia. Cần coi đó là nghĩa vụ và quyền lợi để góp phần bảo vệ sự bình yên cho cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội. Từ đó, có ý thức chủ động tự phòng, tự quản, tự hòa giải, tự bảo vệ.

Kế đó là lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp phải thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân dân; có cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Trước hết, quan tâm nhiều ở các bộ phận thường xuyên có quan hệ tiếp xúc, giải quyết công việc của nhân dân. Trên cơ sở đó để điều chỉnh, cải tiến lề lối, phong cách làm việc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân. Có như vậy nhân dân mới tin tưởng và giúp đỡ lực lượng công an tham gia tích cực vào phong trào TDBVANTQ.

Song song đó, lực lượng công an không ngừng đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức thực hiện phong trào TDBVANTQ; huy động tối đa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, gắn kết chặt chẽ với các phong trào cách mạng, các cuộc vận động khác của Đảng.

Chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Phát hiện và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc. Động viên, khích lệ nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã văn hóa nông thôn mới…

PV: Để tiếp tục được nhân dân đùm bọc, che chở, giúp đỡ, Công an tỉnh đã và đang tiến hành những công trình, phần việc gì làm động lực thúc đẩy phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới, thưa đồng chí?

Đại tá Ngô Thành Thật: Nhận thức sâu sắc vai trò của công tác dân vận trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Đảng ủy - lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của ngành, cụ thể hóa từng chương trình hành động, nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh và các phong trào, công trình, phần việc cụ thể, thiết thực. Điển hình là phong trào “CAND học tập và làm theo 6 Điều Bác Hồ dạy”, “Phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Công an Bạc Liêu chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; công trình, phần việc “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”…

Cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương đã và đang đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm chuyển biến về nhận thức và hành động của từng cán bộ lãnh đạo chỉ huy đến CBCS ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Nâng cao hiệu quả diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân từ cấp xã đến cấp huyện; tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm với nhiều chủ đề như: siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, về văn hóa ứng xử của CBCS trong quan hệ tiếp xúc giải quyết công việc với nhân dân… Tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức của công an các cấp theo quy định của Bộ Công an, với phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám sát cơ sở”.

Đẩy mạnh cải cách tổ chức, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, kiên quyết chống các biểu hiện xa dân, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong các hoạt động học tập, lao động sản xuất - kinh doanh và các sinh hoạt thường ngày.

Từng đơn vị, địa phương chủ động đề ra những công trình, phần việc thiết thực mang đậm tính nhân văn để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn với khẩu hiệu: “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”. Trong công tác chiến đấu, CBCS công an phải thực hiện tốt phương châm “Trọng dân, hiểu dân, học dân”. Mọi hành động, việc làm của CBCS phải xuất phát vì lợi ích của nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân. Có như vậy thì nhân dân mới tin tưởng và luôn đùm bọc chở che, giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó.

PV: Trân trọng cảm ơn Đại tá!

Tấn Đạt (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.