Quốc tế

Tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ trong ASEAN

Thứ Sáu, 14/07/2017 | 16:37 G7T+7

Từ ngày 17 - 21/7, cuộc họp lần thứ 53 Nhóm công tác về hợp tác sở hữu trí tuệ (SHTT) các nước ASEAN (AWGIPC 53) và các sự kiện bên lề sẽ được tổ chức tại Hà Nội và Quảng Ninh. Hoạt động của AWGIPC dựa trên Hiệp định khung về hợp tác SHTT giữa các nước ASEAN được thông qua tại cuộc họp thượng đỉnh lần thứ 5 của các nước ASEAN tại Bangkok (Thái Lan) năm 1995.

Ảnh minh họa: Internet

Mục tiêu hợp tác ASEAN về SHTT là nhằm bảo đảm việc bảo vệ quyền SHTT một cách thỏa đáng và hiệu quả trong khu vực ASEAN thông qua các chương trình và các hoạt động hợp tác cụ thể, bao gồm việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, cũng như xây dựng năng lực của hệ thống SHTT quốc gia của các nước ASEAN.

Trong suốt những năm qua, hợp tác ASEAN về SHTT không ngừng phát triển và mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thông qua hoạt động của AWGIPC, các cơ quan SHTT thiết lập một mối quan hệ hợp tác chặt chẽ. Các nước ASEAN đã chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong việc xây dựng chính sách pháp luật, quản lý và thực thi quyền SHTT. Nhiều chương trình, dự án đã được đề xuất, thực hiện và mang lại hiệu quả quan trọng đối với sự phát triển của hệ thống SHTT các nước ASEAN nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Có thể nêu một số chương trình, kế hoạch hợp tác ASEAN trong lĩnh SHTT đã và đang triển khai như: Chương trình hành động giai đoạn 1996-1998, Chương trình hành động Hà Nội (phần về SHTT) giai đoạn 1998 - 2004, Chương trình hành động Vientine về SHTT giai đoạn 2004 - 2010, Kế hoạch tổng thể Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015 (ASEAN Blueprint 2015) và Kế hoạch tổng thể Cộng đồng kinh tế ASEAN 2025 (ASEAN Blueprint 2025).

Cuộc họp AWGIPC 53 lần này sẽ tập trung vào các vấn đề triển khai: Chương trình hành động của ASEAN về SHTT giai đoạn 2016 - 2025 và các hoạt động hợp tác về SHTT giữa ASEAN và các đối tác của ASEAN (AANZFTA, WIPO, Cơ quan Sáng chế châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản...).

C.Q.B (tổng hợp từ nguồn Chinhphu.vn)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Trời nắng, gió nhẹ.