Thanh thiếu niên

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2019: Các cơ sở Đoàn chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ

Thứ Tư, 04/12/2019 | 15:03

Thực hiện Kế hoạch số 154a về “Kiểm tra, giám sát chuyên đề và giám sát Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bạc Liêu năm 2019”, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã thành lập 4 đoàn công tác đến kiểm tra, giám sát tại 11/16 đơn vị Đoàn trực thuộc. Qua đó đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ và xác định những khó khăn, vướng mắc của cơ sở để kịp thời có biện pháp chỉ đạo phù hợp nhằm đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Nội dung kiểm tra chuyên đề gồm: Việc triển khai, xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”, việc thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, các chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đoàn và công tác giáo dục của Đoàn đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề ra; triển khai học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ Đoàn”; Chỉ thị số 12 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.
Tọa đàm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một trong những hoạt động giáo dục đoàn viên - thanh niên. Ảnh minh họa: H.L

Cùng với đó, các đoàn công tác cũng giám sát việc triển khai thực hiện đề án, kết luận của BTV Trung ương Đoàn và các chương trình, đề án, kế hoạch của Ban Chấp hành, BTV Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022; việc thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên. 

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy các đơn vị đã chủ động xây dựng văn bản cụ thể hóa và thực hiện các đề án, kết luận của BTV Trung ương Đoàn và các chương trình, đề án, kế hoạch của Ban Chấp hành, BTV Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022; việc thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên đã có bước chuyển biến quan trọng, đạt kết quả tốt. Trong năm có tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo đạt chất lượng, hiệu quả cao. Tuy nhiên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở một số đơn vị còn những hạn chế nhất định. Từ đó, các đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã nêu ra những giải pháp cụ thể để các đơn vị thực hiện trong năm 2020 đạt kết quả tốt hơn.

Thông qua đợt kiểm tra, giám sát chuyên đề đã giúp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn, BTV Tỉnh đoàn đánh giá những khó khăn, hạn chế trong việc triển khai thực hiện trên các mặt công tác tại các cơ sở Đoàn, qua đó kịp thời chấn chỉnh, đề ra các giải pháp khắc phục. Đồng thời phát hiện những mô hình mới, cách làm hiệu quả tại các địa phương và biểu dương, nhân rộng các mô hình tiêu biểu của thanh niên cho các đơn vị học tập, góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà ngày càng phát triển.

NHẬT HẠ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.