Tiến tới Đại hội Đảng các cấp

Bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt công tác định hướng tư tưởng

Thứ Tư, 20/03/2019 | 15:30

Năm 2018, ngành Tuyên giáo Bạc Liêu đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động, sáng tạo triển khai toàn diện các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác (như tuyên truyền, khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng...). Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Theo đó, ngành Tuyên giáo tỉnh đã tham mưu giúp cấp ủy đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác tuyên giáo; làm tốt công tác quản lý báo chí, cung cấp thông tin định hướng, nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội, biên soạn và giáo dục truyền thống lịch sử; tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả các sự kiện, ngày lễ, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác khoa giáo tiếp tục có chuyển biến và đi vào chiều sâu…

Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2/2019. Ảnh: X.T

Theo đồng chí Lê Văn Sum - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thực hiện phương châm “Nghị quyết ban hành tới đâu triển khai thực hiện tới đó” của Tỉnh ủy, từ đầu năm đến nay, Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy cho trên 23.000 đảng viên, trên 2.000 hội viên, đoàn viên các tổ chức đoàn thể và 320 vị chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc triển khai chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã duy trì, tổ chức tốt các cuộc họp giao ban báo chí định kỳ hàng tháng, chú trọng việc đổi mới nội dung, hình thức, trong đó tăng cường việc đối thoại, trao đổi thông tin trên các lĩnh vực. Qua đó kịp thời đề xuất, kiến nghị chấn chỉnh, uốn nắn những hạn chế yếu kém trong công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ ở các cấp, các ngành; hoặc phản hồi những vấn đề mà báo chí thông tin chưa chính xác…

Trong thời gian tới, ngành Tuyên giáo tỉnh tiếp tục tập trung tuyên truyền việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy; đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tuyên giáo đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ mới, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức rõ về 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khâu đột phá là công tác cán bộ; tăng cường kỷ cương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; đặc biệt là phương châm hành động năm 2019 của tỉnh: “Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả” và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, thực hiện trong năm 2019 theo nội dung Chỉ thị số 19, ngày 19/2/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Với việc chú trọng bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác tuyên giáo đã, đang và sẽ đóng góp hiệu quả vào thành tựu chung của Ðảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trên chặng đường đổi mới.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.