Tiến tới Đại hội Đảng các cấp

Giữ nghiêm kỷ luật Đảng từ công tác kiểm tra, giám sát

Thứ Tư, 30/01/2019 | 16:09

Năm 2018, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đặc biệt coi trọng, đảm bảo sự thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên.

Ngay từ đầu năm, các cấp ủy trong tỉnh đã nghiêm túc quán triệt các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cũng đã bám sát tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 theo hướng đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, phân công rõ trách nhiệm từng tổ chức, đơn vị đối với từng nội dung cụ thể, đảm bảo tránh chồng chéo, bỏ sót.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 7 đoàn kiểm tra, giám sát theo Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2018 và 1 tổ kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời phân công thành viên UBKT Tỉnh ủy tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xử lý đơn thư yêu cầu, kiếu nại, tố cáo do Thường trực Tỉnh ủy giao.

Đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ảnh: X.T

Năm 2018, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 322 tổ chức đảng và 212 đảng viên, trong đó có 34 ủy viên các cấp; giám sát 211 tổ chức đảng và 167 đảng viên; cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, chi bộ và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 114 đảng viên. Với tinh thần quyết tâm, không ngại va chạm, không có ngoại lệ, UBKT các cấp trong tỉnh đã kiểm tra, kết luận, làm rõ nhiều vụ việc, quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm, đúng quy định nhiều tổ chức đảng, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng chỉ rõ những ưu, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; việc thực hiện quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; phân công nhiệm vụ, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao… Qua đó giúp cấp ủy kịp thời định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo và xem xét, xử lý đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Việc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên có dấu hiệu vi phạm được tăng cường hơn, có trọng tâm, trọng điểm; nội dung kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như: Quản lý nhà nước về đất đai; quản lý sử dụng tài chính; đầu tư, xây dựng cơ bản, những vụ việc nổi cộm được báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Nhờ đó đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Năm 2019 là năm rất quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, quán triệt quan điểm của Đảng “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, với tinh thần quyết tâm cao, bản lĩnh vững vàng, giữ vững nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, cấp ủy, UBKT các cấp xác định tập trung tiến hành nghiêm túc hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn trong công tác kiểm tra, giám sát, tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới; Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. UBKT các cấp cũng sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy kịp thời hơn trong xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, đảng viên.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.