Tiến tới Đại hội Đảng các cấp

Huyện Hòa Bình: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Thứ Tư, 02/05/2018 | 17:44

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng luôn được Đảng bộ huyện Hòa Bình quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ. Qua đó không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hòa Bình cho biết, để thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành công văn yêu cầu cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, chú trọng và xác định rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề nhạy cảm được dư luận quan tâm để tập trung thực hiện.

Cán bộ chủ chốt các ban, ngành huyện Hòa Bình quán triệt Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: X.T

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy được thực hiện theo hướng đồng bộ các cuộc kiểm tra, giám sát với giám sát thanh tra của chính quyền và giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Từ năm 2017 đến nay, Đảng bộ huyện đã thực hiện kiểm tra, giám sát đối với trên 60 tổ chức đảng và trên 130 đảng viên; chú trọng giám sát chuyên đề việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở đều có buổi trao đổi tình hình, những kiến nghị về một số vấn đề còn hạn chế cần chấn chỉnh, giúp tổ chức cơ sở đảng, đảng viên kịp thời khắc phục.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, một số cấp ủy, tổ chức đảng của huyện thời gian qua vẫn còn tình trạng chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện vi phạm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Để khắc phục những hạn chế này, công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp ủy đảng thời gian tới cần hướng tới mục tiêu phục vụ có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt phương châm: “Kết hợp giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài; “ chống” là nhiệm vụ quan trọng cấp bách”.

Công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đảm bảo việc thực hiện mục tiêu, quan điểm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Từng cấp ủy, tổ chức đảng của huyện, căn cứ vào nội dung và nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đặc điểm của từng ngành, địa phương, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo, lựa chọn lĩnh vực, đối tượng kiểm tra, giám sát phù hợp, để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.