Tiến tới Đại hội Đảng các cấp

Huyện Hồng Dân: Những chuyển biến từ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Thứ Tư, 12/06/2019 | 15:53

Đảng bộ huyện Hồng Dân có 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 2.600 đảng viên. Thời gian qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Hồng Dân luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Trương Sơn Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồng Dân trao giấy khen cho cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới.  Ảnh: X.T

Theo đó, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình 6 tháng và cuối năm, chú trọng kiểm điểm để cấp ủy, cán bộ, đảng viên nhận diện rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tại đơn vị mình. Đồng thời, cụ thể hóa 14 nhiệm vụ để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị như: Cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã nghiêm túc quán triệt các văn bản của cấp trên, đồng thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện đến tất cả cán bộ, đảng viên của đảng bộ, chi bộ. Cuối năm,  cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ vào kết quả thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên để đánh giá, xếp loại đảng viên, công chức, viên chức.

Định kỳ hàng năm, các cấp ủy tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), theo trình tự người đứng đầu kiểm điểm trước rồi đến cấp phó và cán bộ, đảng viên. Sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân xây dựng và hoàn thiện kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cho BTV Huyện ủy.

Công tác thanh tra luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, các cuộc thanh tra được triển khai thực hiện tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm như: quản lý thu chi tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản, đất đai, các loại quỹ đóng góp của nhân dân… Từ năm 2017 đến nay, đã thực hiện 8 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội về thu, chi ngân sách, quản lý sử dụng tài chính đối với các đơn vị. Qua đó, đã phát hiện và kiến nghị, chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong công tác quản lý nhà nước, góp phần tăng cường trật tự, kỷ cương.

Công tác rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện, cũng như quy trình trong công tác cán bộ, được BTV Huyện ủy chỉ đạo Ban tham mưu thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Tất cả các cấp ủy, cơ quan, đơn vị ở huyện đều ban hành nội quy, quy chế làm việc và rà soát, sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế, để xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cũng như trong thực thi công vụ. Riêng cấp ủy huyện đã ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, BTV và Thường trực Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và sửa đổi bổ sung.

Nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt thực hiện tốt vai trò nêu gương; chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ; kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc của nhân dân ngay tại cơ sở. Thực hiện nghiêm túc chủ trương không tổ chức “ăn uống rượu bia, “liên hoan”, “gặp mặt” khi hội họp, được đề bạt, thuyên chuyển công tác và việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết... xa hoa, lãng phí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây phản cảm trong dư luận xã hội”.

Việc tiếp nhận đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân có liên quan đến cán bộ, đảng viên thông qua tiếp công dân và tiếp xúc cử tri. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước luôn có tinh thần cầu thị, thái độ ân cần, tạo sự gần gũi, an tâm, tin tưởng của người dân đến phản ánh, kiến nghị; đồng thời chỉ đạo, phối hợp xử lý các vụ việc đúng theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, một số vụ việc phức tạp, kéo dài đã được giải quyết hợp tình, hợp lý, tạo sự gắn bó giữa Đảng với dân, khuyến khích người dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.