Tiến tới Đại hội Đảng các cấp

Huyện Phước Long: Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng

Thứ Tư, 16/05/2018 | 16:20

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy Phước Long luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra, góp phần phát hiện kịp thời những tồn tại, hạn chế, sai phạm của cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng để chấn chỉnh, kịp thời khắc phục, đồng thời nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức Đảng.

CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA SAI PHẠM

Đồng chí Phạm Thành Đông - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phước Long cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện đến nay, các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra 2 cấp của huyện đã tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tư tưởng; về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng Phước Long xanh - sạch - đẹp giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình hành động của Đảng bộ huyện về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp...

Từ đầu năm 2016 đến nay, cấp ủy huyện và cơ sở đã kiểm tra 49 lượt tổ chức đảng và 175 đảng viên; các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thực hiện giám sát chuyên đề 15 tổ chức đảng và 2 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, giúp nhiều tổ chức đảng và đảng viên khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong việc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng đoàn kết nội bộ, tập trung dân chủ và sắp xếp bố trí cán bộ cũng như các vấn đề dư luận đặt ra. Các cấp ủy cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm tình hình đảng viên về thực hiện các mặt công tác trọng tâm, đột xuất của ngành và cấp ủy giao, nhằm chủ động phát hiện, ngăn ngừa những sai phạm của cán bộ, đảng viên.

Đoàn cán bộ huyện Phước Long kiểm tra thực tế việc điều tiết nước cho sản xuất lúa ở thị trấn Phước Long. Ảnh: T.T

GIỮ NGHIÊM KỶ LUẬT ĐẢNG

Đồng chí Nguyễn Văn Kiện - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phước Long, cho biết: Từ đầu năm 2016 đến nay, Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 48 đảng viên với các hình thức như: khiển trách 31 người, cảnh cáo 11 người và khai trừ Đảng 6 người. Nguyên nhân các đảng viên bị kỷ luật thời gian qua chủ yếu là vi phạm các quy định trong đầu tư xây dựng và trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và những điều đảng viên không được làm.

Thực trạng nhiều đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật và khai trừ Đảng, theo Ban Thường vụ Huyện ủy là do một số ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở chưa chủ động thực hiện toàn diện, đồng bộ và có hiệu quả các mặt về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của điều lệ Đảng. Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn thiếu chủ động, chậm phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm, dẫn đến khi có dư luận phản ánh kéo dài mới tiến hành kiểm tra. Bên cạnh đó, công tác giám sát vẫn còn hạn chế, chưa kịp thời phát huy tác dụng trong việc ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm. Việc giải quyết tố cáo không kịp thời; tinh thần tự phê bình và phê bình ở một số tổ chức Đảng và đảng viên chưa cao, việc quản lý đảng viên còn thiếu chặt chẽ; tinh thần tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống và chấp hành kỷ luật của một số đảng viên chưa nghiêm túc…

Để giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Huyện ủy Phước Long xác định sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với kiểm tra giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát; thực hiện tốt phương châm: kết hợp giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Tập trung xem xét, giải quyết kịp thời, không để tồn đọng đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên…

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.