Đội công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn: Cần sự giúp sức của các cấp chính quyền

Thứ Bảy, 09/03/2019 | 08:35 G3T+7

Toàn tỉnh hiện có 32 Đội công tác xã hội tình nguyện (gọi tắt là Đội tình nguyện) tại các xã, phường, thị trấn với tổng số 207 thành viên. Theo đánh giá của Sở LĐ-TB&XH, hoạt động của Đội tình nguyện đã góp phần đáng kể trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội và tham gia các chương trình kinh tế - xã hội trên địa bàn do địa phương phát động.

Đội công tác xã hội tình nguyện xã Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long) tham gia làm vệ sinh môi trường nông thôn mới. Ảnh: T.Đ

Theo Thông tư liên tịch số 24 năm 2013 của Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, mỗi xã phường, thị trấn được thành lập một Đội tình nguyện, số lượng thành viên tối thiểu 5 người, tối đa không quá 10 người. Đội tình nguyện hỗ trợ UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Nhiệm vụ của Đội là tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy, mại dâm, giảm lây nhiễm và tác hại của HIV/AIDS, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tại cộng đồng. Tham gia quản lý, tư vấn, giáo dục, cảm hóa, vận động, hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện, người bán dâm hoàn lương, nạn nhân bị mua bán hòa nhập cộng đồng. Phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người để báo cho các cơ quan chức năng xử lý và có biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm.

Ngoài ra, Đội còn tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trên địa bàn như: xóa đói giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, bình đẳng giới, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử, tiếp cận các dịch vụ y tế, xã hội, giúp đỡ người nghiện ma túy sau cai nghiện, người bán dâm hoàn lương, nạn nhân bị mua bán trở về ổn định đời sống, hòa nhập cộng đồng. Tham gia thực hiện lồng ghép công tác phòng chống tệ nạn xã hội với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội; các phong trào khác trên địa bàn.

Đội tình nguyện được hưởng thù lao hàng tháng do HĐND tỉnh quyết định, được hỗ trợ một lần tiền mua trang phục với mức tối đa 500.000 đồng. Thành viên của Đội nếu bị thương hoặc hy sinh thuộc một trong những trường hợp quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì được công nhận là thương binh hoặc liệt sĩ. Thành viên tham gia hoạt động liên tục từ 3 năm trở lên, trong đó có ít nhất 1 năm thì được cấp giấy khen hoặc bằng khen (của các ban ngành, đoàn thể hoặc chính quyền), được ưu tiên học nghề, vay vốn sản xuất, kinh doanh từ các chương trình, đề án, dự án dạy nghề hoặc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Theo Sở LĐ-TB&XH, hiện nay, toàn tỉnh có 33/64 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn lành mạnh, không có phát sinh mới tệ nạn ma túy, mại dâm là có sự đóng góp rất lớn của Đội tình nguyện ở các xã, phường, thị trấn. Thời gian qua, tỉnh đã thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ đối với thành viên của Đội tình nguyện, một số nơi có cả chế độ đồng phục.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều địa phương chưa chủ động phối hợp với Đội tình nguyện; kinh phí hoạt động của Đội chưa được cấp đầy đủ. Theo quy định, UBND tỉnh cấp 50% kinh phí, 50% còn lại do địa phương cấp. Song, nhiều địa phương không cấp hoặc không cân đối được nguồn ngân sách này, dẫn đến hoạt động của các Đội tình nguyện còn hạn chế, chất lượng chưa cao và không đồng đều; thành viên của Đội chưa được tập huấn chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ. Sự phối hợp với các lực lượng có liên quan chưa có hướng dẫn cụ thể, dẫn đến chưa phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của các Đội tình nguyện.

Xuất phát từ tầm quan trọng của Đội tình nguyện ở các xã, phường, thị trấn, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH mong muốn cần có sự trợ lực tốt hơn, phối hợp hiệu quả hơn từ các cấp, các ngành đối với các Đội tình nguyện. Qua đó, giúp việc xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm có sự chuyển mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực, lâu dài.

Hữu Duyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.