UBND tỉnh: Các địa phương, đơn vị cần nhanh chóng triển khai việc đánh giá, xác định chỉ số CCHC năm 2020

Thứ Tư, 24/02/2021 | 17:18

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm đảm bảo tính trung thực, khách quan phản ánh thực chất kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) của cơ quan, đơn vị, địa phương. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, sự quan tâm hưởng ứng của người dân đối với CCHC nói chung và đánh giá kết quả CCHC hàng năm nói riêng.

Cụ thể, các sở, ngành Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, VH-TT-TT&DL, GD-KH&CN, Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC của tỉnh thuộc lĩnh vực do cơ quan, đơn vị mình quản lý. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã chịu trách nhiệm đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị. Cấp xã hoàn thành việc đánh giá và gửi báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 30/4/2021. Điều tra, khảo sát các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, theo đó tổng số đơn vị cần điều tra là 23 cơ quan, đơn vị. Doanh nghiệp và người dân lấy ý kiến thông qua hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

UBND tỉnh cũng quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong triển khai công việc xác định chỉ số CCHC trong phạm vi quản lý, trách nhiệm được phân công của cơ quan, đơn vị. UBND các huyện chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban và UBND cấp xã thực hiện tự đánh giá, chấm điểm; thực hiện thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2020, triển khai thực hiện điều tra xã hội học đối với cấp xã, phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC năm 2020 của UBND cấp xã.

Đặc biệt là trách nhiệm của ngành Nội vụ trong theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2020. Tổng hợp kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính; điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp để chấm điểm, xếp loại chỉ số. Tổng hợp, xử lý số liệu và xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ số CCHC 2020 của tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Nội vụ thẩm định, xếp loại Chỉ số CCHC của tỉnh.

Kim Kim

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.