Vai trò của chuẩn tiếp cận pháp luật với việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Sáu, 25/01/2019 | 17:38

Việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) có tác động trực tiếp đến hoạt động của chính quyền các cấp, nhất là cấp xã. Việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL sẽ giúp chính quyền cấp xã thấy được những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ chuyên môn để có giải pháp khắc phục, thực hiện đạt kết quả tốt hơn.

Bạc Liêu hiện có 39/64 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL. Mặc dù còn nhiều khó khăn, lúng túng do đây là quy định mới, nhưng để hỗ trợ kịp thời, UBND tỉnh đã cấp kinh phí 100 triệu đồng cho các địa phương xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL. Điều này thể hiện sự quan tâm cũng như nhận thức khá tốt về tầm quan trọng của công tác này trong sự ảnh hưởng đối với việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của chính quyền cấp tỉnh. UBND tỉnh trực tiếp giao Sở Tư pháp hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng, đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL theo đúng quy định.

Cổng chào xã nông thôn mới - Ninh Thạnh Lợi A (huyện Hồng Dân). Ảnh: K.P

Việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL sẽ góp phần tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, thực thi nhiệm vụ chuyên môn của chính quyền cấp xã. Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức cấp xã, đồng thời đề xuất, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách về xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL. Đối với quản lý xã hội, nội dung của các tiêu chí, chỉ tiêu TCPL đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Việc chấm điểm, đánh giá kết quả thực hiện cũng chính là một cách để đánh giá cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi nhiệm vụ.

Điển hình như tại huyện Hòa Bình, trong năm 2018, ở cấp xã, tỷ lệ thủ tục hành chính (TTHC) giải quyết đúng hẹn đạt 99,94%, chỉ có 68 hồ sơ TTHC trễ hẹn. Đội ngũ hòa giải viên có 395 người, tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 82%. Hòa Bình có 1 xã đạt 19 tiêu chí xây dựng NTM; riêng tiêu chí về chuẩn TCPL thì 8/8 xã, thị trấn đều đạt. Tiêu chí này trong bộ tiêu chí xây dựng NTM đã tạo thuận lợi cho chính quyền cơ sở trong triển khai thực hiện, bảo đảm và tăng cường khả năng TCPL cho người dân.

Hay như tại Ninh Thạnh Lợi A (huyện Hồng Dân) - địa phương vừa được công nhận xã đạt chuẩn NTM của tỉnh, khi đánh giá về chuẩn TCPL trong xây dựng xã NTM, ông Nguyễn Hồng Thái - Bí thư Đảng ủy xã cho biết, tiêu chí này giúp địa phương quản lý nhà nước bằng pháp luật, tăng cường ý thức thực thi pháp luật của từng cán bộ, công chức và còn tạo cho người dân nhận thức rõ hơn quyền, nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước, với gia đình, bản thân.

Việc bổ sung “xã đạt chuẩn TCPL” là tiêu chí thành phần của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 - 2020 đã khẳng định rõ vị trí, vai trò quan trọng của nhiệm vụ này nói riêng và pháp luật nói chung trong xây dựng NTM. Giữ vững mục tiêu bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nông thôn, đồng thời có biện pháp hạn chế tiêu cực, tệ nạn xã hội; giải quyết có hiệu quả, kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp trên địa bàn dân cư.

Kim Phượng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.