Đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Hai, 09/07/2018 | 16:43 G7T+7

Mặc dù đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, nhất là phải đối diện với những thách thức trong tình hình mới. Do đó, một trong những giải pháp cần được quan tâm thực hiện là đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền, để qua đó góp phần giúp các chính sách dành cho vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đạt hiệu quả thật sự và ngày càng đi vào cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Vương Phương Nam nhấn mạnh, cùng với việc triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách dân tộc cho đối tượng thụ hưởng, các sở, ban ngành hữu quan và địa phương trong tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS để sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ. Thực hiện tốt việc tuyên truyền còn góp phần cổ vũ đồng bào dân tộc tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo; bản sắc văn hóa của đồng bào, những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo gương Bác; thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa; giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống…

Ban Dân tộc tỉnh tập huấn kỹ năng tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: H.T


Năm 2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS giai đoạn 2017 - 2021”. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan hữu quan, địa phương có trách nhiệm phối hợp tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. Trên cơ sở kế hoạch tỉnh, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền riêng sao cho phù hợp với tình hình thực tế và lồng ghép vào chương trình hành động của đơn vị, địa phương. Yêu cầu được đặt ra là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc. Kế hoạch cũng lưu ý, việc tuyên truyền phải đảm bảo tính khả thi, có trọng tâm và trọng điểm; hình thức tuyên truyền phải sinh động và phù hợp với nhu cầu, đặc điểm, phong tục tập quán và bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS.
Nội dung tuyên truyền cần bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và đại đoàn kết dân tộc. Trong đó, chú trọng tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng có đông đồng bào DTTS. Qua đó, tiếp tục tạo niềm tin vững chắc về sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ pháp luật trong đồng bào DTTS.
Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh vừa tổ chức tập huấn công tác dân tộc và các chính sách dân tộc năm 2018 cho người có uy tín (NCUT) trong vùng có đông đồng bào DTTS. Lớp tập huấn đã trang bị cho NCUT một số kiến thức như: Chị thị 19/CT-TW về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong giai đoạn mới; vai trò của NCUT trong thực hiện chính sách dân tộc; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các mô hình sản xuất hiệu quả có thể áp dụng, nhân rộng giúp đồng bào thoát nghèo; kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc… “Lớp tập huấn đã trang bị kiến thức, kỹ năng để NCUT tham gia vào hoạt động tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn người dân trong phát triển sản xuất, thi đua thoát nghèo. Đây là một trong những hình thức tuyên truyền hiệu quả, chung tay cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền đưa chính sách dân tộc đi vào đời sống đồng bào”, ông Trần Hoàng Duyên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cho biết.
HỮU THỌ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.