Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở: Tập trung nâng cao chất lượng các danh hiệu

Thứ Sáu, 31/07/2020 | 14:17

Những tháng đầu năm 2020, diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã khiến việc thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (gọi tắt là phong trào) trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp nhằm huy động sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, các cấp đối với nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, trong đó tập trung nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa.

Ban chủ nhiệm ấp Đầu Sấu Đông (xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. Ảnh: H.T

Theo đánh giá của BCĐ phong trào tỉnh, công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở luôn được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Hàng năm, BCĐ phong trào các cấp đều tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động xây dựng kế hoạch hành động cho phong trào đảm bảo phù hợp, sát thực với tình hình địa phương. Cùng với đó là sự chung tay góp sức của các ban ngành, đoàn thể thông qua các mô hình, phần việc thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đặc biệt, việc xây dựng đời sống văn hóa được gắn với các phong trào thi đua yêu nước như: xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo, bảo vệ an ninh Tổ quốc… Đến nay, việc thực hiện phong trào được duy trì thường xuyên và từng bước được nâng cao chất lượng, nhiều giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy, ý thức xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong các tầng lớp Nhân dân không ngừng được nâng lên.

Diện mạo ấp văn hóa Cái Giá (Xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi).

Để phong trào ngày càng phát triển về cả chiều rộng lẫn chiều sâu, BCĐ phong trào tỉnh đề nghị các ngành, các cấp tập trung thực hiện những giải pháp trọng tâm nhằm duy trì, nâng chất các danh hiệu văn hóa. Với mục tiêu đưa phong trào lan tỏa mạnh mẽ vào đời sống Nhân dân, BCĐ các xã, Ban chủ nhiệm các ấp trên địa bàn tỉnh cần tăng cường tuyên truyền, phát động thực hiện gương “người tốt - việc tốt” để góp phần xây dựng con người có đủ phẩm chất, đạo đức, lối sống văn minh, ứng xử văn hóa. Cùng với đó, kịp thời biểu dương và khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, có cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng trong cộng đồng.

Đặc biệt, chú trọng phát huy vai trò mỗi gia đình là một “hạt nhân” trong xây dựng “Gia đình văn hóa”, tạo động lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng khóm, ấp đạt chuẩn, giữ vững danh hiệu “Khóm văn hóa”, “Ấp văn hóa”. Muốn như thế, phải thường xuyên nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của Nhân dân trong thực hiện đúng quy định của Chính phủ về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Trong đó, mỗi gia đình phải gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương; xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, sẵn sàng tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, hoa kiểng tạo mỹ quan xanh - sạch - đẹp cho khu dân cư.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, BCĐ các huyện, thị xã, thành phố chọn các xã đủ điều kiện để chỉ đạo, dồn nguồn lực xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Ngoài ra, tranh thủ tối đa các nguồn lực, tăng cường xã hội hóa để chăm lo tốt đời sống, giải quyết việc làm cho hộ nghèo, cận nghèo, nhân rộng những mô hình sản xuất hiệu quả; có chính sách bảo tồn và phát triển ngành nghề, làng nghề truyền thống; vận động Nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ các công trình văn hóa, vui chơi - giải trí để từng bước nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của mỗi người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lâm Thị Sang, Trưởng BCĐ phong trào đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục lồng ghép nội dung xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cuộc vận động của MTTQ, đoàn thể để phong trào ngày càng phát triển bền vững, lâu dài và đi sâu vào đời sống quần chúng nhân dân. Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát, phúc tra việc xét tặng các danh hiệu văn hóa phải được thực hiện nghiêm túc, kiên quyết loại bỏ bệnh hình thức, chạy theo thành tích.

HỮU THỌ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.