Xuân Ất Mùi 2015

Chung sức xây dựng Hòa Bình ngày càng giàu đẹp

Thứ Ba, 10/03/2015 | 15:13

TRẦN THANH TÂM, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình

Những năm gần đây, diện mạo quê hương Hòa Bình đã khởi sắc, thay đổi từng ngày. Cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Người người, nhà nhà hăng hái tăng gia sản xuất, xây dựng gia đình văn hóa... Có được những thành quả đó là nhờ sự chung sức chung lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong công cuộc xây dựng quê hương.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Trần Thanh Tâm tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác dân tộc. Ảnh: C.K
Năm 2014 đã khép lại với nhiều thành công trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Hòa Bình. Đây cũng là năm đánh dấu sự nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện khi tình hình chung vẫn còn một số khó khăn, thách thức. Với sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND, sự nỗ lực hết mình của từng cán bộ, đảng viên, sự hăng hái, tích cực, sáng tạo… của người dân, các nhiệm vụ, mục tiêu đã được hoàn thành xuất sắc.

Theo đó, ngay từ đầu năm, huyện đã tập trung triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, cũng như đảm bảo công tác an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Ngoài việc triển khai các giải pháp, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, UBND huyện còn giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng ban ngành, xã, thị trấn; tuyên truyền, khuyến khích cán bộ lãnh đạo, đảng viên nâng cao trách nhiệm, vận động người dân tích cực tăng gia sản xuất, xây dựng gia đình văn hóa… Từ sự quan tâm chỉ đạo ấy, người dân đã hăng hái xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc. Nhờ đó, đến cuối năm 2014, tất cả các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, kinh tế tăng trưởng 13%, đạt 100% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người trên 30 triệu đồng, đạt 100,7%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội gần 2.000 tỷ đồng; tổng giá trị sản xuất 4.877 tỷ đồng, đạt 102,2%... Ngoài ra, các mặt công tác khác như: giáo dục, y tế, giảm nghèo, an sinh xã hội… cũng được quan tâm thực hiện thấu đáo, kịp thời.

Từ kết quả này cho thấy, dù khó khăn đến đâu nhưng khi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cùng đồng lòng, chung sức thì mọi trở ngại, thử thách cũng sẽ vượt qua. Đây cũng là động lực, là nền tảng vững chắc để huyện Hòa Bình tự tin vào những thắng lợi tiếp theo trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm mới 2015.

Năm 2015, huyện Hòa Bình xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển ổn định, nâng cao đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, đây còn là trách nhiệm của nhân dân tin tưởng giao phó cho chính quyền, nên trong năm mới này, Đảng bộ, chính quyền huyện sẽ quyết tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo, điều hành để các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả cao nhất.

Theo đó, huyện sẽ tập trung chỉ đạo các ban ngành, các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trọng tâm như: tiếp tục phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội; tập trung xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục…; tạo điều kiện phát triển kinh doanh nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân; giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính. Đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội… với các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng ban ngành, xã, thị trấn.

Trong đó, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-HU của Huyện ủy “Về phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện giai đoạn 2011 - 2016” cũng như các chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Chính phủ; tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; nhận đỡ đầu hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo; vận động quỹ An sinh xã hội, quỹ Vì người nghèo; triển khai thực hiện, hỗ trợ và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho nhân dân, học sinh đang theo học ở các trường trong và ngoài huyện; xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xóm ấp, xã đạt chuẩn văn hóa; thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Một mùa xuân nữa lại đến. Năm mới này Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đang và sẽ tiếp tục thi đua thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng để đưa Hòa Bình lên một vị thế mới!

* Nông dân huyện Hòa Bình thu hoạch lúa trên cánh đồng mẫu lớn. * Nông dân xã Vĩnh Hậu A ươm cua giống. * Diêm dân xã Vĩnh Thịnh thu hoạch muối trên đất trải bạt. Ảnh: Xuân Hãn - Q. Khương - T. Mai

--------------------------------------------------------------
Tập trung đầu tư các công trình GTNT, TL để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới

HÀN ÁI LỰC, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hòa Bình

Xác định giao thông nông thôn, thủy lợi (GTNT, TL) là tiêu chí quan trọng để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, năm 2014, huyện Hòa Bình đã tập trung đầu tư, đặc biệt là phát huy nguồn lực từ nhân dân để thực hiện nhiều công trình, từ đó đem lại nhiều khởi sắc cho bộ mặt nông thôn.

Năm 2014, công tác xây dựng công trình GTNT, TL tiếp tục được huyện Hòa Bình quan tâm, ưu tiên thực hiện để tạo tiền đề cơ bản cho phát triển nông nghiệp, phục vụ sản xuất lâu dài, nâng cao đời sống nhân dân. Nhận thức đây vấn đề hết sức khó khăn, vì cần nguồn kinh phí lớn, trong khi nguồn lực của huyện và các xã còn hạn hẹp, nên Hòa Bình đã tập trung vào công tác tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa của phong trào, làm tốt công tác dân vận, huy động sự đồng thuận, chung sức của nhân dân. Trong quá trình thực hiện, huyện luôn xác định, phải có lộ trình phù hợp cho từng năm, thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” và đích đến cuối cùng là phục vụ sản xuất phát triển, cải thiện và nâng cao cuộc sống của nhân dân.

Để hoàn thành các công trình, nhưng không tạo khó khăn cho kinh phí đầu tư từ ngân sách Nhà nước và vận động quá sức nhân dân đóng góp, huyện đã thực hiện phương châm đầu tư phát triển GTNT, TL là tận dụng tối đa các công trình hiện có, đồng thời đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng các công trình GTNT, TL mới phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế. Các địa phương trong huyện đã tăng cường công tác vận động nhân dân hiến đất làm công trình nhằm giảm nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư. Để đạt hiệu quả cao trong việc huy động sức dân, huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt việc phát huy dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch trong đầu tư xây dựng, để người dân được bàn bạc quyết định và giám sát chặt chẽ việc thi công các công trình. Do đó, hầu hết các công trình GTNT, TL thi công trong năm 2014 được thực hiện nhanh, đảm bảo chất lượng, vốn đầu tư phù hợp.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và dân thực hiện”, phát huy dân chủ, phát huy nội lực trong dân và chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tế, cùng cơ chế chính sách phù hợp với từng địa phương, năm 2014, huyện đã triển khai thực hiện 35 công trình, dự án về lĩnh vực xây dựng cơ bản, GTNT, TL, thủy nông nội đồng với tổng nguồn vốn trên 69 tỷ đồng, hiện đã giải ngân trên 50 tỷ đồng; thực hiện sên vét 101 tuyến kênh với tổng khối lượng trên 257.000m3; làm mới và sửa chữa 123 tuyến lộ bê-tông với tổng chiều dài gần 49km; đắp 31 tuyến lộ đất đen với tổng chiều dài gần 41km; xây dựng mới và sửa chữa 112 cây cầu cơ bản và bán cơ bản… Đây đều là những công trình phục vụ đắc lực cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Đến nay, Hòa Bình đã có 2 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 5 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, trong năm 2015, huyện tiếp tục triển khai đầu tư các công trình GTNT, TL theo đúng kế hoạch, lộ trình cụ thể. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm tranh thủ sức người, sức của của nhân dân. Nêu cao vai trò chỉ đạo của chính quyền các cấp để đẩy nhanh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

* Diện mạo xã văn hóa nông thôn mới.
* Chăm sóc cây thanh long.  
Ảnh: Hoàng Nam - C.K

----------------------------------------------------------

Một mùa xuân ấm no, hạnh phúc!

NGUYỄN VĂN SƠN, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình

Mùa xuân này vô cùng ý nghĩa đối với huyện Hòa Bình. Bởi đời sống người dân đã được nâng lên, đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp hơn trong nắng xuân rực rỡ…

Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Văn Sơn trao tiền hỗ trợ học sinh nghèo. Ảnh: C.K

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hòa Bình không khỏi tự hào vì những thành quả đạt được trong năm 2014 trên mặt trận văn hóa - xã hội. Niềm vui lớn nhất là với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ, đồng hành của các ban ngành, các doanh nghiệp… đã giúp chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Điển hình là trong năm đã có trên 2.200 hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Để có được con số ấn tượng này, Đảng bộ, chính quyền và cả cộng đồng xã hội đã cùng chung tay, góp sức với phương châm “lá lành đùm lá rách” và nhất là ý chí vươn lên của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Xây dựng đời sống mới, thoát nghèo bền vững là mục tiêu hết sức khó khăn. Tuy nhiên, tin rằng với sự chăm lo, quan tâm của Đảng, Nhà nước và cả cộng đồng xã hội, các hộ nghèo sẽ tự tin vươn lên.

Bên cạnh đó, bằng nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực, sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, công tác chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công với cách mạng… được thực hiện đều khắp từ huyện đến xã bằng cả cái tâm, bằng cả tình người, chứ không chỉ là nhiệm vụ. Từ sự chăm lo này, nhiều năm qua trên địa bàn huyện đã không còn hộ chính sách nghèo. Những người đã không tiếc máu xương, quên thân mình vì sự bình yên của quê hương, đất nước đã được các thế hệ sau chăm lo, phụng dưỡng đúng với tinh thần, truyền thống cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Khi những cánh én mùa xuân đầu tiên chao liệng trên bầu trời thì cũng là lúc người dân trong huyện đón thêm nhiều niềm vui trên lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Sau nhiều năm quyết tâm thực hiện các tiêu chí, Vĩnh Mỹ A đã được công nhận là xã văn hóa nông thôn mới đầu tiên của huyện. Đây không chỉ là niềm vui của Đảng bộ, chính quyền và người dân trong xã, mà còn là niềm tự hào của huyện khi có một địa phương biết cách vượt qua khó khăn để hoàn thành mục tiêu xây dựng quê hương mới. Thành công này sẽ cổ vũ tinh thần cho các địa phương khác phấn đấu, đẩy mạnh các phong trào để xây dựng đời sống người dân no ấm hơn, hạnh phúc hơn.

Ánh xuân cũng đang chiếu rọi xuống những mái đầu của thế hệ học trò đang trau dồi, học tập trong những ngôi trường khang trang, sạch đẹp. Ngày càng có nhiều ngôi trường trong huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia; các chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học, THCS… được công nhận đạt chuẩn. Đây không chỉ là niềm vui, mà còn là động lực rất lớn để huyện nâng dần chất lượng giáo dục tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ổn định, bền vững trong tương lai.

Khép lại năm 2014 với nhiều niềm vui, phấn khởi trên các mặt công tác: an sinh xã hội, giảm nghèo, giáo dục… Phát huy tinh thần đó, trong năm mới 2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện sẽ tiếp tục cùng nhau vững bước vượt qua khó khăn, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phồn thịnh.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.