BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

 • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới
 • 17:00 13/03/2023
 • Hiện nay, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đang ra sức tuyên truyền, xuyên tạc và phủ nhận thành quả chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng ta nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, gây mất niềm tin trong Nhân dân.
 • Ngăn chặn tiêu cực trong tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân
 • 16:51 27/02/2023
 • ​Khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển, tạo ra sự bùng nổ về công nghệ thông tin với việc ra đời các mạng xã hội (MXH) thì cũng là lúc các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá về mặt tư tưởng. Bởi MXH là một thế giới ảo đầy rẫy thông tin hỗn tạp, không được kiểm chứng nhưng lại dễ dàng đánh trúng tâm lý người dùng, khiến không ít người - từ quần chúng nhân dân đến cán bộ, đảng viên đều tin răm rắp và bị dẫn bắt bởi những thông tin tiêu cực này.
 • Cán bộ, đảng viên dùng mạng xã hội - chuyện hay, dở!
 • 16:09 08/02/2023
 • Sự bùng nổ của mạng xã hội (MXH) trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã lôi kéo nhân loại vào một thế giới ảo bên cạnh đời sống thực. Tham gia vào MXH là tất cả các thành phần, giai cấp - từ người nông dân đến tầng lớp trí thức, từ người nghèo đến người lắm tiền nhiều của ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Cho nên, việc cán bộ, đảng viên có mặt trên MXH âu cũng là điều tất yếu!
 • Trường Chính trị Châu Văn Đặng: Tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
 • 17:03 06/02/2023
 • ​Với nhiệm vụ chính là đào tạo lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu có vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và cán bộ, giảng viên nhà trường là lực lượng tiên phong trên mặt trận này.
 • Nhận diện và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc nền kinh tế ở nước ta
 • 17:27 06/01/2023
 • Gần 93 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhất là từ khi Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (năm 1986) đến nay đã làm cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước được nâng lên, chưa bao giờ có như ngày nay.
 • Chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
 • 17:44 28/12/2022
 • Các tham luận gửi về Hội thảo khoa học “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hiện nay” một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của công tác này cùng những đề xuất thiết thực để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.
 • Đa dạng phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
 • 16:59 16/12/2022
 • ​Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, được Đảng bộ, Nhân dân Bạc Liêu thực hiện thường xuyên. Hoạt động này diễn ra bất cứ nơi đâu, ở mọi thời điểm và có nhiều cấp độ, từ việc tìm kiếm, chia sẻ thông tin tích cực đến tổ chức lực lượng chuyên nghiệp.
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.