Cải cách hành chính

Cải cách hành chính để phòng ngừa tiêu cực

Thứ Sáu, 28/12/2018 | 16:17

Thực hiện chương trình cải cách hành chính (CCHC), đầu năm 2018 TX. Giá Rai thành lập Trung tâm Hành chính công. Việc tập trung các nguồn lực thực hiện CCHC nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận với các thủ tục hành chính (TTHC) một cách dễ dàng, và là một trong những biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa tiêu cực trong cán bộ, công chức.

Trung tâm Hành chính công là đầu mối tập trung để thực hiện việc công khai, hướng dẫn TTHC; đôn đốc, theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã và các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thị xã. Trung tâm có 4 biên chế của Văn phòng HĐND, UBND và biên chế phối hợp của các phòng ban, đơn vị để tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Thời gian qua, UBND thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện cải cách TTHC theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông. Toàn thị xã có 100% xã, phường đã thành lập Phòng một cửa để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính cho các tổ chức và công dân trên các lĩnh vực đất đai (bao gồm cả quyền sở hữu nhà ở), cấp giấy đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép xây dựng nhà ở, cấp quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân, hộ tịch, bán đấu giá tài sản công, công chứng, chứng thực…

UBND thị xã thường xuyên chỉ đạo chấn chỉnh công tác giải quyết hồ sơ hành chính của tổ chức và cá nhân, nhất là việc thực hiện quy trình, thủ tục về giải quyết hồ sơ hành chính. Tổ chức công khai đầy đủ hồ sơ, biểu mẫu, các quy định về TTHC, thời gian giải quyết, mức thu phí, lệ phí trên tất cả các lĩnh vực tại Phòng một cửa của các xã, phường. Nhờ vậy, hồ sơ hành chính được đơn giản hóa, giải quyết kịp thời, rút ngắn thời gian, giảm việc trễ hẹn. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông ngày càng được củng cố và phát huy hiệu quả, tạo được lòng tin của người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, TX. Giá Rai tăng cường nghiên cứu ứng dụng và khai thác có hiệu quả công nghệ thông tin, khoa học - kỹ thuật áp dụng vào hoạt động quản lý hành chính. Đồng thời thực hiện có hiệu quả Đề án áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quan hành chính trên địa bàn.

Đặc biệt, thị xã đã xây dựng, áp dụng quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nếp sống văn hóa công sở; từng bước nâng cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ràng buộc công chức, viên chức chấp hành bộ quy tắc với đặc thù công việc của từng nhóm cán bộ, công chức, viên chức và từng hoạt động công vụ. Qua đó giữ gìn sự liêm chính và nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức, góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

KIM KIM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.