Cải cách hành chính

Cải cách hành chính: Những kết quả đáng ghi nhận

Thứ Sáu, 15/03/2019 | 17:23

Công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh trong quý 1/2019 được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, có sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Từ đó các sở, ngành, UBND các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, nội dung bám sát chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ, kế hoạch CCHC của tỉnh.

UBND tỉnh họp trực tuyến về cải cách hành chính. Ảnh: K.P

Thời gian qua, các sở, ngành, UBND các cấp trong tỉnh tăng cường chỉ đạo CCHC và tạo nhiều chuyển biến tích cực. Công tác rà soát đơn giải hóa thủ tục hành chính (TTHC) được các cấp, các ngành thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh, Cục Kiểm soát TTHC. Cấp tỉnh thành lập và vận hành thử nghiệm Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện tập trung các TTHC về một đầu mối để hướng dẫn, tiếp nhận giải quyết TTHC và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp được sắp xếp kiện toàn, tinh gọn, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, phát huy hiệu quả trong công việc.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước được triển khai đồng bộ. Phần lớn các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được cấp giấy chứng nhận và công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO và thực hiện ổn định; việc kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện thường xuyên.

Đối với cải cách TTHC, căn cứ các quy định về công bố, công khai, nhập dữ liệu TTHC (theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn), các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thường xuyên cập nhật, thống kê, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC và cập nhật TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC kịp thời, đúng quy định. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 29 quyết định công bố danh mục 529 TTHC.

Tính đến ngày 6/3/2019, bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn tỉnh là 1.601 TTHC (cấp tỉnh 1.280, cấp huyện 193, cấp xã 128 TTHC).  Các TTHC được công khai kịp thời, đầy đủ và đúng quy định trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Thông qua công bố, công khai và cập nhật TTHC đã cung cấp cho các tổ chức, cá nhân các thông tin về TTHC khi có nhu cầu tìm hiểu TTHC. Từ đó góp phần quan trọng trong giải quyết TTHC, giảm thiểu các vấn đề dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong giải quyết TTHC.

Thực hiện nhiệm vụ những tháng giữa năm 2019, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2018 của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trình UBND tỉnh công bố. Chỉ đạo việc rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND; rà soát, đánh giá các TTHC trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc công bố, công khai TTHC, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, phường, thị trấn. Nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ được giao.

Hồng Tươi (Sở Nội vụ)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.