Cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu: Hướng đến sự hài lòng của người dân

Thứ Hai, 10/06/2019 | 14:46

Với quyết tâm xây dựng một nền hành chính phục vụ, trong thời gian qua, được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, vai trò điều hành của UBND tỉnh cùng sự phấn đấu tập trung của các cấp, các ngành, các địa phương, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chỉ số CCHC của tỉnh từng bước được cải thiện và nâng cao; hiệu quả phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được đổi mới toàn diện, đi vào nền nếp, được người dân hài lòng và đánh giá cao.

Khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

TIẾN BỘ VƯỢT BẬC

Năm 2018, tỉnh Bạc Liêu được Bộ Nội vụ công bố chỉ số CCHC với 76,86 điểm, hạng 31/63 tỉnh, thành phố, được xếp nhóm khá (tăng 5 hạng so với năm 2017). Thông qua kết quả đánh giá, xếp loại cho thấy công tác CCHC của tỉnh ngày càng có sự tiến bộ rõ nét, năm 2018 với khá nhiều chỉ số thành phần được duy trì, cải thiện nâng cao thứ hạng. Điển hình như chỉ số thành phần công tác chỉ đạo, điều hành CCHC đạt 6,76/9 điểm, tăng 18 hạng; chỉ số thành phần xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đạt 8,85/10 điểm, xếp hạng thứ 9, đây là chỉ số thành phần được duy trì điểm số và thứ hạng ổn định so với năm 2017; tiếp đến là chỉ số thành phần hiện đại hóa hành chính đạt 8,27/13,5 điểm, tăng 5 hạng…

Từ kết quả chỉ số CCHC trên cho thấy, các cấp, các ngành trong tỉnh đã có sự nỗ lực, quyết tâm trong công tác CCHC, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ, kế hoạch triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh. Điều này thể hiện sự vào cuộc quyết tâm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC. Kết quả chỉ số CCHC của tỉnh cũng như điểm số của từng chỉ số thành phần được Bộ Nội vụ đánh giá xếp hạng đều có sự tương đồng với kết quả nhận xét qua công tác điều tra xã hội học thông qua ý kiến nhận xét của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh, điều này chứng tỏ việc xác định chỉ số CCHC là thước đo hữu hiệu, thực chất nhất đối với công tác CCHC tỉnh Bạc Liêu hiện nay.

Tận tình phục vụ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

ĐO LƯỜNG CHỈ SỐ HÀI LÒNG

Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã xác định rõ mục tiêu phải đạt sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên 80% đến năm 2020. Để đánh giá chỉ số này, tỉnh đã triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức bằng nhiều hình thức như: phát phiếu trực tiếp tại địa chỉ cá nhân, tổ chức; phát phiếu trực tiếp tại nơi tiếp nhận và trả kết quả cho người dân; khảo sát qua mạng (Cổng dịch vụ công, Cổng thông tin điện tử)…

Đối với việc triển khai đánh giá chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Bạc Liêu là đơn vị được đánh giá toàn diện trên cả 3 cấp hành chính ở địa phương. Chỉ số SIPAS phản ánh toàn diện các khía cạnh cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh. Kết quả năm 2018 công bố tỉnh Bạc Liêu được 10,72/12 điểm, đạt tỷ lệ 88,89%, xếp hạng thứ 12/63 tỉnh, thành phố. Qua đó cho thấy mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đều đạt điểm số khá cao. Điều này được thể hiện thông qua 22 tiêu chí tương ứng với 5 yếu tố cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công. Kết quả tiếp cận dịch vụ hành chính công đạt 86,28%; thủ tục hành chính 90,56%; công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính 90,09%; cung ứng dịch vụ hành chính công đạt 92,78%; và tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị 84,72%. Qua phân tích chỉ số SIPAS cho thấy người dân, tổ chức rất hài lòng với các dịch vụ hành chính công của tỉnh, phần lớn người dân, tổ chức đều nhận xét và đánh giá cao trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của đội ngũ công chức; việc niêm yết thủ tục hành chính về thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết công việc, thời gian, phí, lệ phí đầy đủ, rõ ràng, chính xác; hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được giải quyết đúng thời gian quy định… từ đó đã tạo được lòng tin trong nhân, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân.

Đội ngũ cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Ảnh: K.P

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CCHC

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC vì mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, kiến tạo phát triển phục vụ nhân dân, trong năm 2019 - 2020 tỉnh Bạc Liêu triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Một là, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần sử dụng kết quả chỉ số CCHC, chỉ số SIPAS trong chỉ đạo, điều hành CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Hai là triển khai đồng bộ, hiệu quả việc xác định chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đến các cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh; có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức cung ứng dịch vụ hành chính công phục vụ tốt cho người dân và tổ chức. Ba là, tiếp tục thực hiện và đưa vào vận hành chính thức Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, tập trung các thủ tục hành chính về một đầu mối để thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, cần chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao trình độ, năng lực, tác phong cho đội ngũ phục vụ.

Có thể nói, sự hài lòng của người dân, tổ chức chính là thước đo trung thực, chính xác nhất cho mọi cố gắng của công tác CCHC. Điều này không những làm thay đổi căn bản tính chất của cải cách mà còn xác lập được chế độ trách nhiệm cao hơn đối với các công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước. Tỉnh Bạc Liêu thực hiện mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước do hiệu quả, thành công của công tác CCHC của tỉnh. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch triển khai nhiệm vụ CCHC nhà nước của tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh.

NGÔ CÔNG HẦU

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.