• Tăng cường công tác giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh
  • 15:39 20/11/2017
  • ​Công tác giám sát của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt công tác này sẽ góp phần ngăn chặn, phòng ngừa khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên từ khi mới phát sinh; đảm bảo cho chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
  • Giữ gìn truyền thống “tôn sư trọng đạo”
  • 15:38 20/11/2017
  • ​Hằng năm vào dịp ngày 20/11, dù còn không ít vất vả khó khăn nhưng những người làm nghề giáo đều có xúc cảm xen lẫn hạnh phúc; các thế hệ học trò thể hiện truyền thống “tôn sư trọng đạo” của nhân dân ta đã hình thành qua bao đời nay. Đó là truyền thống tốt đẹp của một dân tộc văn hiến và hiếu học.
  • Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
  • 17:02 17/11/2017
  • ​Thực hiện tốt vai trò của mình, các cấp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) trong tỉnh luôn tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Trời nắng.