• Ý nghĩa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968
 • 16:21 05/02/2018
 • ​LTS: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 là một chủ trương chiến lược đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta, có ý nghĩa lịch sử to lớn, mở ra cục diện mới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. Đồng thời, cuộc Tổng tiến công này đã khẳng định sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của quân và dân ta. Dưới đây, xin giới thiệu cùng bạn đọc ý nghĩa to lớn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.
 • Mạch nguồn đổi mới
 • 16:02 02/02/2018
 • Trong năm qua, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại...
 • ​Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968: Mãi là niềm tự hào của Đảng bộ và quân dân Bạc Liêu
 • 16:07 31/01/2018
 • ​Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu đã lập nên những chiến công hiển hách. Trong đó, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một trong những sự kiện tiêu biểu, biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, độc lập, tự chủ, sáng tạo, tài mưu lược trong nghệ thuật đấu tranh của Đảng bộ và quân dân tỉnh nhà, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
 • Tết Việt ra thế giới
 • 16:07 31/01/2018
 • ​Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang đến gần. Không khí chuẩn bị đón Xuân đã bắt đầu với nhiều hoạt động diễn ra trên khắp cả nước và kiều bào ta ở khắp nơi trên thế giới.
 • Các Hội, đoàn thể: Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước
 • 17:01 29/01/2018
 • ​Năm 2017 khép lại cùng với những nỗ lực đổi mới trong hoạt động. Các Hội, đoàn thể trong tỉnh đã tạo được hiệu ứng tích cực, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết, đồng thuận, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.
 • Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương: Phước Long tiếp tục phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu
 • 16:57 29/01/2018
 • Cuối năm 2010, huyện Phước Long được Trung ương chọn làm điểm chỉ đạo của cả nước về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2010 - 2015. Sáng 29/1/2018, lễ công bố huyện Phước Long đạt chuẩn nông thôn mới đã long trọng diễn ra. Báo Bạc Liêu xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại lễ công bố huyện Phước Long đạt chuẩn nông thôn mới.
 • Huyện Vĩnh Lợi: Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong xây dựng nông thôn mới
 • 16:46 24/01/2018
 • ​Để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, từng bước nâng cao mức sống của người dân, Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi đã chú trọng tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của từng cấp ủy đảng trong công tác tuyên truyền, vận động. Qua đó phát huy nội lực của các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM).
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Trời nắng, gió nhẹ.