• Huyện Hòa Bình: Nâng cao năng lực cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị
  • 15:22 08/11/2017
  • ​Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), công tác cán bộ ở huyện Hòa Bình đã được thực hiện đồng bộ và có sự gắn kết chặt chẽ giữa các khâu. Việc nhận xét đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sắp xếp, sử dụng cán bộ đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tạo nguồn kế cận cho những năm tiếp theo.
  • Đẩy mạnh phong trào Cựu chiến binh gương mẫu
  • 15:21 08/11/2017
  • ​Những năm gần đây, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã đẩy mạnh phong trào, hoạt động Hội gắn với việc thi đua CCB gương mẫu thành các hoạt động thiết thực, hiệu quả, sát hợp với điều kiện của hội viên và từng tổ chức cơ sở Hội. Qua đó, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Hội CCB ngày càng vững mạnh.
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Mưa vừa, đôi lúc mưa to và giông.