• Khi cán bộ đi học
 • ​Tham luận tại hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mới đây, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu tính trên số lượng chỉ tiêu đào tạo chính trị cho cán bộ mà tỉnh giao cho TP. Bạc Liêu: mỗi năm có 4 cán bộ thì đến 100 năm mới đào tạo hết số lượng cán bộ trong diện quy hoạch (400 người)!
 • Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân trong các cuộc vận động
 • 17:00 01/11/2017
 • ​Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhằm tạo chuyển biến rõ nét hơn trong năm 2017, theo phương châm hướng mạnh về cơ sở; xây dựng mô hình khu dân cư tiêu biểu; phát huy vai trò sáng tạo, tự quản của nhân dân trong triển khai thực hiện cuộc vận động…, là những nội dung được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện từ đầu năm đến nay.
 • Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng
 • 15:34 01/11/2017
 • ​Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới đã được Tỉnh ủy Bạc Liêu quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đồng thời xác định công tác tuyên truyền miệng là kênh thông tin quan trọng, trực tiếp truyền bá sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.
 • Thay đổi hành vi để bảo vệ sức khỏe
 • 15:33 01/11/2017
 • ​Một trong những nội dung quan trọng vừa được nêu ra tại Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” là: “Tập trung nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi; vận động xây dựng nếp sống văn minh, lối sống lành mạnh, vệ sinh; xóa bỏ các tập tục lạc hậu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe”.
 • Sơn Thị Kim Lương: Cán bộ Hội nhiệt tình
 • 17:30 30/10/2017
 • Là người con của xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu), chị Sơn Thị Kim Lương (người dân tộc Khmer) cảm thông và thấu hiểu nỗi vất vả, khó khăn của người dân địa phương, đặc biệt là chị em dân tộc Khmer nghèo vùng ven biển.
 • Tinh gọn bộ máy - làm không để lấy số lượng
 • 16:04 30/10/2017
 • ​Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã thể hiện quyết tâm chính trị cao của Trung ương về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy trong giai đoạn mới.
 • Huyện Hồng Dân: Những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác
 • 16:40 27/10/2017
 • ​Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, huyện Hồng Dân đã thực hiện nguyên tắc “Nói đi đôi với làm”. Từ đó, mỗi đơn vị, cá nhân đều chủ động sáng tạo, thực hiện những công trình, phần việc cụ thể và hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương…
 • Chật vật xây dựng nông thôn mới
 • 16:39 27/10/2017
 • ​Trong 8 xã được dự kiến sẽ về đích nông thôn mới năm 2017, mới chỉ có 1 xã được công nhận. Các xã còn lại đang đối diện với nhiều khó khăn, trong đó có xã phải xin nợ vài nội dung để được công nhận hoặc phải dời đến năm sau - Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của tỉnh cho biết!
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Mưa vừa, đôi lúc mưa to và giông.