Bạc Liêu: Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X

Thứ Sáu, 27/11/2020 | 18:26

Xác định công tác thi đua, khen thưởng góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy kinh tế - xã hội, Bạc Liêu không ngừng tập trung động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức cùng nhau hăng hái thi đua phát triển sản xuất, sáng kiến trong lao động, hướng tới chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước (TĐYN) toàn quốc lần thứ X.

Khen thưởng các cá nhân tại Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Hồng Dân năm 2020.

Hưởng ứng chủ đề Đại hội TĐYN, các cấp, các ngành tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, với các hình thức phong phú, có sức lan tỏa. Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Bạc Liêu hiện có 12 cụm, khối thi đua (một cụm và 11 khối) của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp cấp tỉnh, nâng tổng số cụm, khối thi đua chung từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn là 112 cụm, khối. Trong đó, mỗi huyện, thị xã, thành phố chia từ 6 - 7 cụm, khối thi đua; các sở, ban, ngành tỉnh có từ 5 đơn vị trở lên, được chia thành một khối. Việc phân chia cụm, khối thi đua phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong cùng một cụm, khối thi đua; đồng thời, đã phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phụ trách từng cụm, khối thi đua của tỉnh. Vì thế, hoạt động các cụm, khối thi đua đã từng bước đi vào nền nếp, hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn. Việc ký kết giao ước thi đua, đăng ký danh hiệu thi đua ở từng cụm - khối thi đua được thực hiện một cách nghiêm túc. Sinh hoạt cụm, khối thi đua với nhiều chuyên đề có nội dung thiết thực được trao đổi, thảo luận để học tập kinh nghiệm lẫn nhau giữa các đơn vị trong cụm, khối thi đua.

Chương trình giới thiệu sản phẩm OCCP của huyện Hồng Dân.

Thông qua phong trào thi đua phát huy được sức mạnh tổng hợp của từng địa phương, đơn vị và được sự đồng thuận, nhiệt tình ủng hộ của các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân. Không chỉ phát động trong đơn vị mình mà còn phát động phong trào thi đua giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phấn đấu tương đồng nhau, hoặc phối kết hợp để cùng thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của tỉnh.

Cầu giao thông do Công ty Điện lực Bạc Liêu tài trợ được xây dựng trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: K.K

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cấp, các ngành, các đoàn thể và các doanh nghiệp phải có nhận thức đúng đắn về công tác thi đua. Trong đó, xác định thi đua không phải là đặt ra những công việc mới, cao xa mà cần hiểu thi đua là phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao với hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, phong trào thi đua phải có nội dung, mục tiêu rõ ràng, thiết thực, phải bám sát phong trào và cơ sở để phát hiện, nuôi dưỡng những việc làm tốt, cách làm hay, động viên hướng dẫn phong trào phát triển nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tế đặt ra. Thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Kim Phượng

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội Thi đua yêu nước (TĐYN) lần thứ X sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào TĐYN và công tác khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào TĐYN và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025; tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào TĐYN 5 năm qua. Đồng thời, phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Luật Thi đua - Khen thưởng.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.