Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2019: Chưa có sự cải thiện

Thứ Hai, 29/06/2020 | 16:04

Kết quả công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019 của tỉnh Bạc Liêu đạt 43,55/80 điểm, xếp hạng 35/63, tăng 1,3 điểm, tăng 20 bậc so với năm 2018 (năm 2018 đạt 42,25/80 điểm, xếp hạng 55/63), vẫn nằm trong nhóm trung bình thấp.

Người dân thực hiện đăng ký điện tử tại Trung tâm Hành chính công huyện Hòa Bình. Ảnh: K.P

Trên cơ sở kết quả công bố Chỉ số PAPI hàng năm, UBND tỉnh đã xây dựng báo cáo phân tích kết quả, đồng thời định hướng nhiệm vụ, giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cấp chính quyền. Đến nay, toàn tỉnh có 16/16 sở, ban, ngành tỉnh, 7/7 huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch tại cơ quan, đơn vị, địa phương và đưa vào triển khai thực hiện.

Đồng thời, các ngành, các cấp cũng tích cực tổ chức tuyên truyền rộng rãi các thông tin, kết quả triển khai thực hiện Chỉ số PAPI đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông qua việc khảo sát lấy ý kiến người dân giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp nắm bắt thông tin đầy đủ, kịp thời, hiểu rõ thêm về vai trò, ý nghĩa của Chỉ số PAPI và thấy được tác động tích cực của Chỉ số PAPI mang lại.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn triển khai thí điểm việc công khai niêm yết thủ tục hành chính (TTHC) tại trụ sở khóm, ấp, khu vực tập trung dân cư trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường các hình thức công khai, minh bạch TTHC, danh sách hộ nghèo, ngân sách cấp xã, quy hoạch sử dụng đất. Qua đó tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về TTHC, chính sách, pháp luật ở địa phương, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong giải quyết các TTHC, các quy định về chính sách pháp luật ở địa phương. Góp phần nâng cao vai trò giám sát của người dân, doanh nghiệp đối với việc thực hiện các chế độ chính sách, giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước.

Năm 2019, UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) gắn với kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ số PAPI; theo đó đã tiến hành kiểm tra tại 7 cơ quan, đơn vị (gồm 4 sở, ngành và 3 huyện). Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ quan, đơn vị đều có ban hành kế hoạch cụ thể và chỉ đạo thực hiện tương đối tốt, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp đều có sự nhận thức khá cao các nội dung của Chỉ số PAPI. Tuy nhiên, việc triển khai kế hoạch nâng cao Chỉ số PAPI tại một số cơ quan, đơn vị còn chậm, thực hiện còn mang tính hình thức; công tác tuyên truyền, phổ biến chưa cao, từ đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến Chỉ số PAPI của tỉnh.

Một số nội dung thành phần được cải thiện như: Nội dung đánh giá mức độ tham gia và vai trò của người dân trong quản lý nhà nước. Chỉ số nội dung này đo lường tri thức công dân về quyền tham gia và mức độ hiệu quả của các cấp chính quyền trong việc tạo điều kiện cho người dân thực hành tốt nhất các quyền tham gia gồm: tri thức công dân, cơ hội tham gia, chất lượng bầu cử và đóng góp tự nguyện; hay như nội dung đo lường cảm nhận và trải nghiệm của người dân về hiệu quả phòng chống tham nhũng của các cấp chính quyền (được đánh giá qua 4 nội dung, gồm: kiểm soát tham nhũng trong chính quyền, kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công, công bằng trong tuyển dụng vào khu vực công, quyết tâm chống tham nhũng). Ngoài ra, đối với chỉ số tập trung đo lường mức độ hiệu quả cung ứng các dịch vụ công căn bản cho người dân - nội dung này được đánh giá trên 4 nội dung thành phần gồm: dịch vụ y tế công lập, dịch vụ giáo dục tiểu học công lập, cơ sở hạ tầng căn bản và an ninh, trật tự...

Bên cạnh một số chỉ tiêu thành phần được cải thiện thì còn rất nhiều chỉ tiêu thành phần chưa được cải thiện, từ đó làm ảnh hưởng đến việc xếp hạng Chỉ số PAPI của tỉnh, tuy tăng 20 bậc so với năm 2018 nhưng vẫn xếp hạng trong nhóm trung bình thấp. Đó là các chỉ số nội dung công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; cải cách TTHC công.

Chỉ số PAPI phản ánh tương đối khách quan, trung thực kết quả triển khai CCHC thực tế của tỉnh và là nguồn thông tin quan trọng giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận biết được những mặt mạnh, mặt yếu của mình trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, từ đó tác động tích cực đến công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong những năm tiếp theo.

Kim Phượng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.