Công bố Chỉ số cải cách hành chính: Bạc Liêu được xếp nhóm tốt

Thứ Hai, 29/06/2020 | 16:03

Từ sự quan tâm sâu sát của các cấp lãnh đạo, cũng như có cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) nên năm 2019, Bạc Liêu được Bộ Nội vụ công bố Chỉ số CCHC đạt 81,20 điểm (tăng 4,35 điểm), thuộc nhóm tốt.

Ngay từ đầu năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành để triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC cụ thể. Đến nay, tỉnh đã hoàn chỉnh dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2030. Tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch thí điểm thực hiện công khai niêm yết thủ tục hành chính (TTHC) tại trụ sở khóm, ấp, khu vực tập trung đông dân cư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu nhằm tăng cường các hình thức công khai, minh bạch TTHC, danh sách hộ nghèo, ngân sách cấp xã, quy hoạch sử dụng đất, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về TTHC, chính sách, pháp luật ở địa phương.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã ban hành các kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; ký hợp đồng làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chính sách tinh giản biên chế, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý; số lượng lãnh đạo cấp phó; công tác nhận xét, đánh giá, quản lý hồ sơ và thực hiện kỷ luật, kỷ cương; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, trọng tâm là công tác CCHC.

Trên cơ sở thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC của tỉnh, các cấp, các ngành đã tích cực phối hợp và tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như lồng ghép vào chương trình phổ biến pháp luật tại cơ sở, các cuộc họp dân, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2020, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện nghiêm túc, nội dung bám sát Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ, kế hoạch triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC có nhiều chuyển biến tích cực ở các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã. Công tác rà soát đơn giản hóa TTHC được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh, Cục Kiểm soát TTHC, tập trung các TTHC về một đầu mối để thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận giải quyết TTHC và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp được sắp xếp kiện toàn, tinh gọn, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, phát huy hiệu quả trong công việc. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước được triển khai đồng bộ, hiệu quả, phần lớn các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được cấp giấy chứng nhận và công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO và duy trì thực hiện ổn định.

Hồng Tươi (Sở Nội vụ)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.