Công tác thi đua - khen thưởng năm 2023: Cổ vũ tinh thần cán bộ, công chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ

Thứ Hai, 08/01/2024 | 15:52

Năm 2023, công tác thi đua - khen thưởng (TĐKT) đã phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, từ đó cổ vũ tinh thần cán bộ, công chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Tây Nam Bộ ký kết giao ước thi đua năm 2023 và trao cờ luân lưu cụm trưởng. Ảnh: K.K

LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC TĐKT

UBND tỉnh xác định công tác TĐKT là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nội vụ, đặc biệt là thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy. Từ đó, UBND tỉnh chỉ đạo Ban TĐKT tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội đồng TĐKT tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác TĐKT. Cụ thể, tập trung chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt sâu sắc Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 24 triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025” trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác TĐKT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện đúng Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Quyết định 16 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Ban TĐKT trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu; Quyết định 661 công nhận cụm trưởng, cụm phó, khối trưởng, khối phó trong cụm khối thi đua năm 2023; Quyết định 1352 thay đổi thành viên Hội đồng TĐKT khối thi đua doanh nghiệp tỉnh; các quyết định kiện toàn thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh, Hội đồng xét duyệt khoa học, sáng kiến cấp tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo Ban TĐKT tỉnh xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác TĐKT hằng năm cho đội ngũ làm công tác TĐKT trong tỉnh. Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn chỉ đạo Ban TĐKT tỉnh xây dựng và góp ý dự thảo luật, nghị định, thông tư, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác TĐKT và các văn bản hướng dẫn việc xét TĐKT khác.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CỤM, KHỐI THI ĐUA

Việc tổ chức các phong trào thi đua giữa cụm, khối thi đua là một nội dung quan trọng, không thể thiếu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước từ Trung ương đến địa phương. Thực tiễn cũng đã minh chứng điều này, bởi các phong trào thi đua giữa cụm, khối không chỉ đánh giá kết quả các phong trào mà còn tạo điều kiện giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của các đơn vị; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ làm công tác TĐKT. Tại Bạc Liêu, có nhiều cụm, khối thi đua, điển hình như cụm khối thi đua của các đơn vị huyện, thị, thành phố; của các đơn vị ngành dọc trực thuộc Trung ương; cụm thi đua giữa các tỉnh, thành phố trong khối Tây Nam Bộ… Việc thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm chỉ đạo, theo dõi thường xuyên, từ đó, hoạt động của cụm, khối thi đua đã đi vào nền nếp và có hiệu quả.

Hằng năm, cụm, khối thi đua đều tổ chức sơ kết, tổng kết, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thành viên trong cụm, khối thi đua; thực hiện việc chấm điểm, xếp hạng, bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng cho các đơn vị dẫn đầu cụm, khối thi đua được thực hiện đúng quy định, đảm bảo tính công bằng, khách quan, tạo động lực cho các đơn vị trong cụm, khối tham gia sôi nổi các phong trào thi đua. Kết quả, có 60 tập thể được tặng cờ thi đua xuất sắc và 20 tập thể được tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc và hoàn thành nhiệm vụ cụm, khối thi đua.

KIM KIM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.