Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố: Góp phần hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng

Thứ Hai, 22/04/2024 | 15:59

Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì ở mức khá; quốc phòng - an ninh giữ vững, ổn định; khối đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được củng cố, tăng cường; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết quả đó có sự đóng góp tích cực của công tác thi đua - khen thưởng, giúp nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch. 

NHỮNG CHỈ TIÊU TIÊU BIỂU

Công tác thu ngân sách của các huyện, thị xã, thành phố đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao, tiêu biểu như TX. Giá Rai thu đạt 131,2%, huyện Vĩnh Lợi thu đạt 118,92%, huyện Hồng Dân thu đạt 116,13%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch đúng hướng, với việc giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, thương mại - dịch vụ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có bước phát triển; các chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện tốt và kịp thời. Công tác giảm nghèo được các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt, việc giảm tỷ lệ hộ nghèo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu được giao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 2,19% vào cuối năm 2023. Các địa phương như TP. Bạc Liêu thực hiện đạt 233%, huyện Hòa Bình thực hiện đạt 162,36%, huyện Phước Long thực hiện đạt 161%. Công tác giải quyết việc làm được các huyện, thị xã, thành phố thực hiện vượt chỉ tiêu tỉnh giao, tổng số người lao động được giải quyết việc làm là 23.001/18.500 người, đạt 124,33% so với chỉ tiêu tỉnh giao.

Kết quả xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, 100% đơn vị trong cụm hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, TX. Giá Rai đạt 150%; TP. Bạc Liêu đạt 100%. Các xã, phường, thị trấn trong Cụm đều có 100% trạm y tế được đầu tư xây dựng và nâng cấp đạt chuẩn quốc gia về y tế với cơ sở vật chất, thiết bị y tế được trang bị tốt; chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh ngày càng được nâng lên, xây dựng mới cơ sở vật chất và đầu tư chất lượng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ khám, chữa bệnh ở cơ sở… Qua đó đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu khám và điều trị bệnh tại chỗ cho Nhân dân.

Trao cờ luân lưu cho Cụm trưởng Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố.  Ảnh: M.Đ

TRIỂN KHAI NHANH CHÓNG, KHEN THƯỞNG KỊP THỜI

Thời gian qua, công tác thi đua luôn được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, công tác xét khen thưởng đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, chính xác và kịp thời. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng được thể hiện rõ nét hơn, quyết liệt hơn. 

Nhờ đó mà phong trào thi đua yêu nước được các đơn vị trong Cụm thi đua triển khai nhanh chóng với nội dung, tiêu chí cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua - khen thưởng được kịp thời hoàn thiện; bộ máy làm công tác thi đua - khen thưởng các cấp được củng cố, kiện toàn... Công tác khen thưởng được quan tâm đúng mức, có tác dụng nêu gương, tỷ lệ khen người lao động trực tiếp được nâng lên; khen chuyên đề được chú trọng, công tác khen thưởng đột xuất được thực hiện kịp thời, góp phần động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt. Kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của các huyện, thị xã, thành phố. 

KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.