Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới

Thứ Tư, 27/05/2020 | 15:10

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, những năm qua, công tác phát triển đảng viên mới luôn được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quan tâm chỉ đạo, xem đây là một trong những chỉ tiêu để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hàng năm.

Đồng chí Ngô Vũ Thăng - Bí thư Chi bộ Tỉnh đoàn trao quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới. Ảnh: H.L

Hàng năm, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy, chi ủy trực thuộc quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên để từng cấp ủy, chi ủy nắm vững phương châm, quan điểm và quy trình, thủ tục phát triển đảng viên, khắc phục tình trạng chạy theo số lượng, không bảo đảm tiêu chuẩn quy định.

Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên mới luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của công tác xây dựng Đảng và đều được cụ thể hóa thành chỉ tiêu hàng năm. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy cấp trên cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn giúp cơ sở thực hiện tốt chỉ tiêu đề ra về công tác kết nạp đảng viên.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy Khối đã tổ chức 12 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 963 đối tượng kết nạp Đảng; kết nạp mới 1.004 đảng viên, đạt 167% so với chỉ tiêu đề ra. Trong đó, số đảng viên được kết nạp mới có trình độ chuyên môn cao đẳng và đại học là 880 đảng viên, chiếm 83,64% trong tổng số đảng viên được kết nạp mới; và 53 người có trình độ thạc sĩ, chiếm tỷ lệ 5,27%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên mới ở một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối thời gian qua vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định. Chẳng hạn như quý 1/2020, toàn Đảng bộ Khối không kết nạp được đảng viên mới nào. Nguyên nhân là do quy trình lựa chọn quần chúng để xem xét kết nạp vào Đảng ở một số nơi thực hiện chưa chặt chẽ, chưa thật sự bám sâu vào tiêu chuẩn, điều kiện để lựa chọn. Trong khi đó, công tác kết nạp đảng viên mới ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn nhiều khó khăn, do loại hình doanh nghiệp này có quy mô nhỏ, hoạt động theo tính chất gia đình, sử dụng lao động theo thời vụ…

Đồng chí Lưu Văn Liêm, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, cho biết: Để công tác phát triển đảng viên năm 2020 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt kết quả tốt hơn, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tập trung chỉ đạo cấp ủy, chi ủy trực thuộc quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển đảng viên, xem đây là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng tại cơ quan, đơn vị; đồng thời đưa công tác phát triển đảng viên trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từng cấp ủy, chi bộ khi xem xét, tạo nguồn kết nạp Đảng phải thực hiện hiệu quả quá trình theo dõi, thử thách, rèn luyện đối với quần chúng được xem xét, không vì nể nang hoặc chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng trong kết nạp đảng viên mới. Đảm bảo đảng viên mới phải thật sự có lý tưởng, động cơ đúng đắn, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách nhiều trong thực tiễn. Đặc biệt là thực hiện nghiêm và có hiệu quả Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; đồng thời rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp. Đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nhất là tính chiến đấu, nêu gương của từng đảng viên, nhất là đảng viên giữ vai trò lãnh đạo ở các cơ quan, đơn vị.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.